Problema Predării Religiei în școli actualizată la Palatul Mitropolitan

Astăzi, a avut loc Adunarea Protopopilor din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove cât și a reprezentanților tuturor Eparhiilor din Republica Moldova! Ședința a fost prezidată cu Binecuvântarea Î.P.S. Vladimir de către părintele secretar Prot. Vadim Cheibaș, la Ședință fiind prezent și Prorectorul Academiei de Teologie din Chișinău, Prot. Mitr. Veaceslav Cazacu, reprezentanți ai Asociațiilor Creștin-Ortodoxe din Moldova. Discuțiile s-au axat pe problema predării religiei în școlile din țară!
În cadrul întrunirii, cei prezenți au fost familiarizați cu realizările de până în prezent a Departamentului Studii al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, cât și agenda activității de mai departe a structurii date, nu în ultimul rând, aspecte ale colaborării acestei instituții cu Ministerul Învățământului a Republicii Moldova!
Pentru început, D-l. Valeriu Ciobanu, Președintele Departamentului Studii a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a menționat importanța activității departamentului în cauză, reieșind din problema realizării procesului de învățământ școlar: „Pentru realizarea procesului de predare a religiei în școală, este necesar de creat în cadrul Departamentului Studii al Mitropoliei Moldovei INSPETCTORATUL ȘCOLAR”!
De asemeni, sa decis ca, în vederea colaborării la nivel național, de a crea o structură viabilă în cadrul Episcopiilor și Protopopiatelor funcții suplimentare de inspectori școlari, în obligația cărora să intre:
1. Colaborarea cu învățătorii și Inspectoratul școlar național în vederea realizării la nivel local a procesului de predare;
2. Prezentarea dărilor de seamă anuale, simestriale;
3. Realizarea de comun acord cu Inspectoratele Școlare locale a proiectelor și activităților didactice;
4. Organizarea olimpiadelor, concursurilor, etc.;
5. Organizarea grupurilor de inspectori școlari pentru verificarea îndeplinirii procesului de predare a religiei, etc.
Părinții protopopi, urmează să identifice persoanele competente pentru funcția de inspector, ca pe parcursul lunii următoare să se purceadă la implimentarea sarcinilor propuse în cadrul forumului adunat astăzi!

www.ortodoxia.md