Rugăciunea la sfințirea a tot lucrul

 

(rostită doar de preot)
După începutul obișnuit, Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… și după vozglas, preotul zice:
 
Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește!
 
Și citește rugăciunea aceasta:
 
Ziditorule și Făcătorule al neamului omenesc, Dătătorul darului celui duhovnicesc și Dăruitorul mântuirii celei veșnice: Însuți Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt cu binecuvântarea Ta de sus peste lucrul acesta (Obiectul), ca întrarmat fiind cu cu puterea apărării cerești, să le fie celor ce vor să întrebuințeze ajutor spre mântuirea trupească și spre apărare și spre ajutor într-u Hristos Iisus Domnul nostru. Amin
Apoi stropește lucrul cu apă sfințită de trei ori și zice otpustul obișnuit!
Se binecuvântează și se sfințește lucrul acesta, prin stropire și binecuvântare cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin