Mănăstirea Căpriana şi-a sărbătorit hramul

Cu ocazia sărbătoririi praznicului Adormirii Maicii Domnului, zidurile seculare ale Mănăstirii Căpriana au găzduit un deosebit serviciu divin cu participarea ÎPS Mitropolit Vladimir, Arhim. Filaret (Cuzmin), starețul așezământului monahal, Arhim. Siluan (Șalaru), exarh al mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, secretar mitropolitan, și alți slujitori ai altarului. Printre oaspeții de onoare s-a numărat și domnul Vladimir Voronin împreună cu familia – unul dintre cei mai notorii ctitori ai mănăstirii, care în perioada aflării domniei sale în fruntea țării, a inițiat procesul de reconstrucție la Căpriana.
Și acum, ca odinioară, sfântul locaș s-a dovedit a fi neîncăpător pentru mulțimea de creștini care a venit să se bucure împreună cu slujitorii altarului de acest important eveniment pentru întreaga suflare creștinească din țara noastră, dar mai ales pentru obștea monahală.
În cadrul serviciului divin mai mulţi slujitori s-au învrednicit de înalte distincţii bisericeşti pentru truda lor depusă pe ogorul Domnului, astfel Arhim. Filaret (Cuzmin) a fost decorat cu Ordinul Patriarhal „Cuv. Serafim de la Sarov” gr.III, Arhim. Nicolai (Ursu) s-a învrednicit de dreptul de a sluji cu uşile împărăteşti deschise până la „Tatăl nostru”, Ieromonahul Ilarion (Morari) a primit dreptul de a purta Paliţă şi Cruce cu Pietre Scumpe, Ieromonahul Serafim (Leahu) a fost decorat cu Nabednic şi şi Cruce de Aur, iar Diac. Antonie Crăciun a primit dreptul de a purta Orar dublu.
Un moment deosebit a fost şi pentru Diac. Corneliu Bâtcă, fiind hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei „Tuturor sfinţilor” din Chişinău, iar fratele acestuia fiind ridicat în treapta de diacon pe seama aceleiaşi parohii.
Nu au fost trecuţi cu vederea nici binecredincioşii mireni, binefăcători ai aşezământului monahal, în persoanle domnilor Alexei Troian, Mihail Radu; Veaceslav Bogdan şi a doamnei Maria Răzmeriţă, care au fost distinşi de către ÎPS Mitropolit Vladimir cu ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr.II. Alţi binefăcători s-au învrednicit de Diplome Arhiereşti.
La finalul serviciul divin, Vlădica Vladimir a felicitate obştea monahală şi pelerinii cu ocazia sfintei sărbători şi a dorit tuturor ca Maica Domnului să le fie apărătoare şi mijlocitoare în faţa Dreptului Judecător. Înalt Prea Sfinţia Sa s-a arătat mulţumit de buna administrare a mănăstire şi şi-a exprimat speranţa că părintele stareţ va fi şi în continuare la fel de râvnitor întru binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.
La rândul său, Arhim. Filaret (Cuzmin) a mulţumit ÎPS Mitropolit Vladimir pentru că a binevoit să împartă bucuria hramului cu monahii şi credincioşii şi a dorit Întâistătătorului să fie şi mai departe un păstor blând şi înţelept, aşa cum îl cunoaşte suflarea ortodoxă din ţara noastră.