A fost întocmită lista nominală a Adunării Eparhiale a Episcopiei de Centru

În cadrul audierii dărilor de seamă ale Eparhiei de Centru, Protopopiatele şi Mănăstirile au înaintat candidaţi pentru a fi incluşi în calitate de membri ai Adunării Eparhiale din cadrul Episcopiei de Centru (a Chişinăului), parte componentă a Mitropoliei Moldovei.
În urma examinării candidaturilor propuse, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a aprobat listele nominale ale Adunării Eparhiale. Cu aceiaşi ocazie au fost nominalizaţi şi membrii Consiliului Eparhial.

***

Adunarea Eparhială este un organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei care se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului.
Pentru activitate contrară învăţăturii Bisericii, mandatele acestora se revocă de Adunarea Eparhială, la propunerea Chiriarhului.

***

Consiliul Eparhial este un organism executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.