Adresare către Protopopii Bisericii Ortodoxe din Moldova! Poate inițiem și în R. Moldova astfel de ateliere? Trăirea Sfintelor Taine şi familia preotului

Atelierul de formare pentru preoţii recent hirotoniţi, desfăşurat la Centrul Social-Cultural ”Sfântul Ilie” din Miclăuşeni, judeţul Iaşi, a continuat miercuri şi joi cu seminarii în care s-a discutat despre Sfintele Taine şi Sfânta Liturghie şi despre familia preotului în comunitatea parohială. Invitaţii celor două zile de dialog au fost arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, şi pr. Dragoş Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Vasile cel Mare” din Iaşi.
Castelul Sturdza din Miclăuşeni găzduieşte în aceste zile Programul de iniţiere şi formare pentru tinerii preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor, proiect desfăşurat la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Miercuri, 29 august, invitatul preoţilor participanţi a fost arhim. Nichifor Horia, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a susţinut mai multe prelegeri, urmate de sesiuni interactive, privitoare la trăirea Sfintelor Taine şi a Sfintei Liturghii de către slujitorii sfintelor altare. În deschiderea cuvântului adresat participanţilor la atelierul de formare, după cum ne informează Ziarul Lumina, arhim. Nichifor Horia a subliniat faptul că ‘tot ceea ce trăim, şi în special modul în care ne comportăm, are o dimensiune cosmică. De aceea, este foarte important ca momentele din cadrul slujbelor să fie dublate de o stare de spirit adecvată’. Prelegerea a continuat cu explicaţii privitoare la Taina Sfântului Botez, a Sfintei Cununii, a Sfintei Împărtăşanii şi a Sfintei Spovedanii. În cazul Tainei Botezului, părintele arhimandrit a arătat că, dacă este posibil, acesta poate fi săvârşit în cadrul Sfintei Liturghii, în momentul Vohodului cu Evanghelia, în felul acesta, ea devenind un eveniment al comunităţii, şi nu un eveniment privat, că este necesară catehizarea credincioşilor înainte de Sfântul Botez şi că naşii sunt în faţa lui Dumnezeu tot aşa cum sunt garanţii în faţa instituţiilor bancare, pentru cei ce fac împrumuturi. În cazul Tainei Sfintei Cununii, s-a vorbit despre problema cununiilor mixte, în care este recomandat apelul la autoritatea ierarhului, ca obligaţie canonică şi administrativă, şi s-a evidenţiat faptul că tactul pastoral, pastoraţia şi iconomia, în cazul unor credincioşi care nu sunt ortodocşi, nu se fac prin oferirea Sfintei Împărtăşanii, ci prin discuţie şi dialog. S-a afirmat totodată faptul că, înainte de oficierea Tainei Cununiei, catehezele sunt foarte importante, acestea putând fi anunţate şi printr-o foaie parohială.
În ceea ce priveşte Taina Sfintei Împărtăşanii, arhim. Nichifor Horia a subliniat faptul că pentru credincioşii care doresc să se împărtăşească mai des este bine să se cerceteze dacă această intenţie este întemeiată de o dorinţă intensă de a-şi uni viaţa cu Hristos, întrucât Sfânta Împărtăşanie presupune un examen al conştiinţei. S-a explicat totodată că prin această cercetare nu trebuie oprit avântul sau evlavia celor care doresc să se împărtăşească mai des.
În încheiere, invitatul a vorbit despre Taina Sfintei Spovedanii, arătând că pentru cei aflaţi la începutul spovedaniei, întrebările sunt de mare ajutor, că mărturisirea nu trebuie redusă la contabilizarea relelor şi a păcatelor şi că nu este potrivit ca oamenii să fie chemaţi la spovedanie, dacă nu sunt totalmente pregătiţi.
Joi, 30 august, preoţii prezenţi la atelierul de formare de la Miclăuşeni au participat la mai multe seminarii şi ateliere de facilitare susţinute de pr. Dragoş Bahrim, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox ‘Sfântul Vasile cel Mare’ din Iaşi. Părintele director a abordat temele intitulate ‘Eu şi familia mea. Perspectivele unei familii de preot în lumea de azi’, despre ‘Influenţa duhovniciei personale în propria familie – limitele implicării duhovnicului. Abuzuri de putere’ şi despre ”Preoţia’ soţiei preotului şi familia preotului în comunitatea parohială’, arătând că nu se poate face o preoţie de mir autentică, neglijând viaţa familială, că familia preotului nu trebuie implicată în toate aspectele ce vizează activitatea preotului, că împărtăşirea din acelaşi potir este esenţială pentru unitatea familiei, deoarece, în momentul în care copiii şi preoteasa nu se împărtăşesc, familia este foarte vulnerabilă şi că întreaga familie a preotului trebuie să aibă o viaţă îmbisericită şi să pună în practică ceea ce predică părintele la amvon. În ceea ce priveşte duhovnicia preotului, pr. Dragoş Bahrim a afimat că duhovnicul trebuie să fie o prezenţă discretă, care să nu anuleze libertatea fiului duhovnicesc.
Ziua de joi a continuat cu oficierea slujbei Vecerniei în paraclisul ‘Sfânta Macrina’ al Mănăstirii Miclăşeni, după care participanţii au vizionat un film tematic.
Atelierul de formare pentru tinerii preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor continuă astăzi cu sesiunea susţinută de pr. conf. univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu privind relaţia cu tinerii din parohie şi exigenţele tinereţii faţă de pastorala Bisericii, urmată de discuţii privind aspectele pastoraţiei tinerilor cu dependenţe şi problema plafonării pastorale.