Misiunea Bisericii în educația religios morală a copiilor și tinerilor

Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor” a ajuns astăzi la cea de-a V-a ediție, fiind organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Organizația World Vision România. Proiectul „Hristos împărtășit copiilor” a arătat, prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, că este un proiect viabil, care continuă să rodească în nobila misiune de a aduce Cuvântul lui Dumnezeu, prin programe catehetice, mai aproape de sufletul copiilor şi tinerilor din familiile, parohiile și comunitățile din România și din diaspora.
În fața provocărilor lumii actuale Biserica nu poate să rămână indiferentă, pentru că misiunea ei constă tocmai în vestirea Evangheliei lui Hristos în lume și a modului de viețuire în conformitate cu aceasta. Activitatea educațional-formativă a Bisericii a fost rânduită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos şi de Sfinţii Săi Apostoli, pentru ca oamenii să cunoască voia Sa și să o împlinească printr-o permanentă sporire duhovnicească: „Creșteți în har și în cunoașterea Domului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos” (2 Petru 3, 18). Biserica noastră înfăptuiește această lucrare misionară în diferite forme.
Astfel, prin demersul educațional-formativ din cadrul orelor de religie, Biserica vine în ajutorul elevilor promovând cunoașterea lui Dumnezeu, a omului, a cosmosului, a valorilor moralei creștine, precum: prietenia, dragostea, pacea, dreptatea, reconcilierea, responsabilitatea, solidaritatea și cooperarea între semeni, ca principii de bază ale credinței creștine. Educația religioasă, realizată prin intermediul Bisericii în școală, reprezintă o șansă, care se oferă fiecărui elev, de aprofundare și cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu: „Ca (…) să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos” (Coloseni 2, 2).
În complementaritate cu sistemul educațional religios desfășurat în școală, Biserica noastră a implementat, începând cu anul 2006, un program intitulat: „Hristos împărtășit copiilor”. Programul se adresează tuturor copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani cu speranța mărturisită de a deschide mintea și sufeltul acestora spre valorile credinței creștine. Prin intermediul acestui proiect echipa de implementare a realizat un set de instrumente și mijloace necesare procesului de catehizare, pe care le-a pus la dispoziția clericilor și laicilor, în vederea modelării și creşterii spiritual-duhovnicești a copiilor după modelul chipului lui Hristos. Considerăm că studiul sistematic al Cuvântului lui Dumnezeu, revelat în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, este fundamental pentru revigorarea moral spirituală a copiilor și tinerilor, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: „De mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire prin credinţa cea întru Hristos Iisus.” (2 Timotei 3, 15).
Proiectul Hristos împărtășit copiilor a rodit nu numai prin rezultatele de excepție obținute la nivel național, ci și prin generarea altor proiecte de succes, cum ar fi proiectul Alege școala! și proiectul „Copilul învață iubirea lui Hristos”. Dacă prin primul proiect (Hristos împărtășit copiilor) aceștia învață, prin intermediul catehezelor, adevărurile eterne cu privire la Dumnezeu şi lumea creată de El, iar prin proiectul Alege Școala! copiii și tinerii sunt ajutați să nu abandoneze școala, prin proiectul Copilul învață iubirea lui Hristos, copiii și tinerii pun în practică iubirea jertfelnică și milostivă a lui Hristos. Proiectul Hristos împărtășit copiilor a fost gândit ca un proiect eclesial-liturgic, care se desfășoară cu precădere în spațiul eclesial, într-o ambiață cultică sau liturgică, în care catehetul are posibilitatea să cultive în sufletele copiilor dragostea, respectul și admirația față de valorile creștine. Principiul eclesial-liturgic asigură fidelizarea copiilor și tinerilor față de Evanghelia lui Hristos şi față de Biserică, pe când proiectul Copilul învață iubirea lui Hristos este un proiect eclesial–caritabil care sensibilizează copiii și tinerii să arate practic, în viața de zi cu zi, iubirea lui Hristos pentru oameni prin filantropie, diaconie socială şi solidaritate.
Felicităm pe toți cei care cu responsabilitate, devotament și dragoste jertfelnică s-au implicat în toate aceste proiecte vitale pentru o educație moral-religioasă rodnică a copiilor și tinerilor, cu scopul de a-i aduce mai aproape de părinți, de școală și mai ales de Dumnezeu, după modelul Sfântului Apostol Pavel care spune colosenilor: „Nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voii Lui (Dumnezeu), întru toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, ca voi să umblaţi cu vrednicie întru Domnul, plăcuţi Lui în toate, aducând roadă în orice lucru bun şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu” (Coloseni 1, 9-10).
Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască tuturor multă lumină şi bucurie în lucrarea sfântă de-a împărtăşi copiilor şi tinerilor iubirea lui Hristos – izvorul fericirii eterne.
Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române