A avut loc slujba de sfinţire a unei noi cruci în s. Făgureni, r. Srtrăşeni

În ziua de 25 noembrie 2012, după Săvârșirea Sfintei Liturgii Prea Cucernicul părinte Victor Mihalachi Protopopul raionului Strășeni, a oficiat slujba de sfințire a unei noi Cruci înălțate în  curtea bisericii din satul Făgureni raionul Strășeni,înconjurat de un sobor de preoți.

Crucea din piatră,a fost ridicată prin aportul părintelui paroh, protoiereului mitrofor Ioan Porcescu și ctitoria creștinilor din parohie. La eveniment au luat parte mai mulți creștini din localitate, oaspeți și invitați, precum și personalități notorii, originare din satul Făgureni.

La încheierea slujbei, părintele protopop a adus alese cuvinte de felicitare și mulțumire părintelui paroh Ioan Porcescu, ctitorilor și tuturor credincioșilor din localitate pentru faptul că nu au evitat niciun efort ca simbolul creștinătății, simbolul și puterea biruinței asupra vrăjmașului și a morții – Crucea Mîntuitorului Hristos, să fie înălțată în c urtea bisericii drept mărturie că aici locuiesc oameni cu adînci și puternice rădăcini creștine, oameni care păstrează cu sfințenie învățătura cea dreaptă și mîntuitoare moștenită de la părinții și strămoșii lor.