Mesajul Preafericitului Patriarh al României, Daniel, în legătură cu manifestările de ostilitate la adresa Bisericii Ortodoxe Ruse

Preafericitul Patriarh al Romaniei, Daniel, a trimis o scrisoare Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Chiril, în care și-a exprimat sprijinul față de inițiativele Patriarhiei Moscovei legate de protejarea si promovarea principiilor evanghelice și a păstrării tradițiilor creștine în societate.

Preafericirea Voastră, Iubite frate și împreună-slujitor întru Hristos, Domnul nostru,

În ultima perioada am aflat despre acte reprobabile săvârșite atât împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și împotriva Preafericirii Voastre personal.
Cu regret, atitudinea anticreștină a unor persoane sau asociații ce pretind că reprezintă societatea civilă este manifestată din ce în ce mai mult peste tot în lume. Valorile perene ale creștinătății promovate de Biserica Ortodoxa sunt din ce în ce mai disprețuite intr-o societate preponderent individualistă și secularizată, care, din nefericire, nu mai poate percepe prezența lui Dumnezeu și înțelege nevoia comuniunii cu El.
În acest sens, Biserica Ortodoxa Româna sprijină inițiativele Bisericii Ortodoxe Ruse, biserică soră, în ceea ce privește protejarea și promovarea principiilor Evangheliei și ale tradiției bimilenare creștine în societate. Totodată, Biserica Ortodoxă Română își exprimă solidaritatea frațească cu Biserica Ortodoxă Rusă ce este defăimată și umilită. Gândindu-ne la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos către ucenicii Săi: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea (Ioan 16: 33), ne rugăm Sfintei Treimi să vă întărească duhovnicește și să vă apere.
Cu siguranță, în timpul greilor ani ai dictaturii comuniste, Bisericile noastre au învățat să nu accepte cultura fără credință, știința fără spiritualitate, materia fără spirit, cunoașterea fără comuniune, filozofia fără speranță, și, mai mult decât orice, o societate fără Dumnezeu. Din nefericire, observăm că societatea capitalistă de astăzi este deseori ostilă Bisericii și lucrării acesteia în societate.
Credem că tocmai în aceste încercări consultarea și cooperarea între Bisericile noastre surori ne întărește în apărarea adevăratei credințe și în cultivarea comuniunii frațești.

Cu adânc respect și dragoste frățească întru Hristos,
+DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române