Lupta cu vaccinarea forţată. Istoric. Prezent.
21 ianuarie 2012. În incinta Agenţiei de Ştiri Infoprim a avut loc o conferinţă de presă organizată de Mişcarea Juriştilor Ortodocşi sub genericul „Juriştii împotriva vaccinării forţate”. În cadrul conferinţei, preşedintele baroului de avocaţi, rectorul Universităţii de Studii Europene, dl Gheorghe Avornic, a venit cu o analiză comparativă a legislaţiei altor state potrivit căreia, în astfel de ţări ca Franţa, Germania, SUA, Danemarca, Rusia etc. vaccinarea copiilor NU este obligatorie ci poartă un caracter de recomandare.

 

Iar avocatul Teodor Cîrnaţ, specialist în domeniul dreptului constituţional, a confirmat faptul că refuzul instituţiilor de învăţămînt şi a instituţiilor preşcolare de a primi la studii copii nevaccinaţi, contravine unui şir de articole din Constituţia RM.

În concluzie, Mişcarea Juriştilor Ortodocşi a venit cu o declaraţie de susţinere a avocatului parlamentar Anatolie Munteanu care a sesizat Curtea Constituţională cu cererea de a revedea constituţionalitatea art.52 al Legii RM privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

22 ianuarie 2013. Curtea Constituţională examinează sesizarea avocatului parlamentar, care, cu părere de rău, nici nu s-a prazentat la proces. În lipsa acestuia şi în lipsa oricărui avocat de la Centru pentru Drepturile Omului, Curtea Constituţională decide: art. 52, p.6 al Legii sus-numite, nu contravine constituţiei RM! Adică, copii noştri şi în continuare nu vor fi primiţi în colectivităţi fără a fi vaccinaţi!

30 ianuarie 2013. Lupta continuă. Comisia Sinodală pe probleme Morale şi Sociale din cadrul Mitropolie Moldovei, se adresează către Centrul pentru Drepturile Omului şi cere avocaţilor parlamentari să vină cu o iniţiativă de modificare a legii cu pricina. Textul adresării vi-l prezentăm mai jos.

6 februarie 2013. În susţinerea acţiunulor descrise, are loc o conferinţă de presă cu participarea avocaţilor specializaţi şi a părinţilor, copii cărora au suferit grav în urma vaccinării. Dintre cei cinci părinţi prezenţi a fost şi Ganu Ina, mamă cu o fetiţă de 9 luni cu grad de invaliditate 1 ca reacţie post vaccinare. Rînd pe rînd, părinţii au prezentat fişe medicale şi şi-au povestit necazul ce l-au avut de suferit copii în urma vacinării!

29 februarie 2013. Avocatul parlamentar Tamara Plămădeală vine cu o iniţiativă legislativă către parlamentul RM cu un proiect de lege privind modificarea art.52, p.6 al legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

Concluzie. În pofida presiunilor din exterior şi a baicotării şedinţelor de judecată vom continua:

1. Pe cazuri concrete prin intermediul instanţei de judecată pînă la Curtea Europeană să demonstrăm ilegalitatea acestor acţiuni de forţare spre vaccinare.

2. Să cerem fracţiunilor parlamentare modificarea legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

site sursă www.aparatorul.md