Biserica Ortodoxa sarbatoreste Injumatatirea Praznicului Cincizecimii
În Miercurea de după Duminica Slăbănogului, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Înjumătăţirii Cincizecimii. Această sărbătoare o prăznuim întru cinstirea celor două mari praznice, al Paştilor şi al Rusaliilor, “ca pe una ce le uneşte şi le leagă pe amândouă“.

 

Asupra modului în care a luat fiinţă sărbătoarea, precum şi asupra poziţiei şi cuprinsului ei ne lămureşte pe deplin Sinaxarul praznicului, care ne spune următoarele: “…Şi această sărbătoare a luat fiinţă astfel: După ce Hristos a săvârşit minunea cea mai presus de fire asupra slăbănogului, iudeii căutau să-L omoare, chipurile scandalizaţi din cauza Sâmbetei, căci sâmbăta se făcuse aceasta.

Deci Iisus a plecat în Galileea şi petrecând în munţii de acolo, a săvârşit minunea săturării cu cinci pâini şi doi peşti a cinci mii de oameni, afară de femei şi copii. Curând după aceea, sosind Sărbătoarea Corturilor (care la iudei era deasemenea un praznic mare), S-a suit în Ierusalim şi se ferea să fie văzut de oameni. Dar la Înjumătăţirea acestui praznic, mergând în templu, învăţa pe oameni şi toţi cei ce se aflau acolo se minunau de învăţătura Lui, şi plini de ură, ziceau: Cum ştie Acesta carte, fără să fi învăţat? Dar El, fiind un nou Adam, avea aceeaşi ştiinţă, ca şi Adam cel dintâi; apoi, iarăşi, ca Dumnezeu, era plin de toată înţelepciunea.

Deci toţi cârteau şi erau porniţi spre uciderea Lui. Dar Iisus mustrându-i, ca pe unii, care numai se făceau că apără Sâmbăta, le-a zis: Pentru ce căutaţi să mă ucideţi? Şi aducând iarăşi vorba despre cele spuse mai înainte, le-a zis: Dacă vă străduiţi pentru lege, pentru ce vă mâniaţi asupra Mea? Că dacă am facut pe om sănătos, sâmbăta, am făcut pentru că şi Moise legiuieşte aceasta, adică să fie dezlegată sâmbăta, când e vorba de tăierea împrejur. Deci, vorbindu-le multe despre aceasta, şi dovedindu-Se pe Sine dătător al legii şi deopotrivă cu Tatăl, în cea din urmă mare zi a praznicului a fost, cu toate acestea, lovit cu pietre de ei, dar piatra nu s-a atins nicidecum de El… Deoarece, prin această învăţătură, Hristos S-a dovedit pe Sine Mesia, făcându-se Mijlocitorul şi Împăciuitorul nostru cu Părintele Său cel veşnic, pentru această pricină, sărbătorind praznicul de acum şi numindu-l Înjumătăţirea Cincizecimii, lăudăm pe Mesia Hristos şi punem înaintea tuturor cinstirea fiecaruia din cele doua mari praznice“.