Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir cu ocazia Zilei Independeței Republicii Moldova
Iubiți întru Hristos frați și surori,
Stimați concetățeni 

Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem cu bine la cea de a douăzeci și doua aniversare din ziua proclamării Independenței țării noastre și începutul afirmării Moldovei ca stat independent pe arena mondială.

În aceste două decenii am avut parte de multe transformări și încercări, însă de fiecare dată am trecut cu bine prin toate, datorită muncii frățești și perseverenței.

Făurind viitorul prosper pentru noi și urmașii noștri, trebuie să avem permanent în suflet și în gând dragostea pentru Hristos și convingerea fermă, izvorâtă din credință curată, că numai mergând pe calea Adevărului vom izbândi biruind toate greutățile, oricât de mari nu ar părea ele acum.

La ceas aniversar, reafirmăm cu hotărâre faptul că Biserica Ortodoxă din Moldova va sta de strajă și în continuare cu dedicație și hotărâre pentru apărarea și promovarea valorilor multiseculare ale poporului Republicii Moldova, precum și pentru educația unei tinere generații mânate de idealurile Dreptei Credințe și dragostea de neam. Amin.

Cu alese urări de bine,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE