A avut loc Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova

Astăzi, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir, la Palatul Mitropolitan a avut loc prima şedinţă a Sinodului BOM din acest an. La întrunire, în calitate de membri permanenţi au participat: Prea Sfințitul ANATOLIE, Episcop de Cahul și Comrat, Înalt Prea Sfințitul SAVA, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, Prea Sfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Prea Sfințitul MARCHEL, Episcop de Bălți și Fălești, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

Membrilor Sinodului le-au fost propuse spre analizare mai multe subiecte importante pentru agenda Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, după cum urmează:

Audierea nr.1

Cu referire la adoptarea noului Statul al Bisericii Ortodoxe din Moldova

Episcopii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei urmează să analizeze şi să avizeze proiectul modificat al Statului BOM, astfel încât în decursul a două săptămâni să vină cu eventuale observaţii şi propuneri de modificare a documentului. În context, fiecare Eparhie urmează a delega câte trei reprezentanţi, specializaţi în drept canonic canonic, care să conlucreze pentru a prezenta la următoarea şedinţă Sinodală proiectul final al Statului, ce va fi transmis spre aprobare Preafericitului Patriarhului Kiril.

Audierea nr.2

Cu referire la poziţia Bisericii Ortodoxe din Moldova faţă de maternitatea surogat

Având în vedere anvergura acestei probleme, mai ales din punct de vedere etic, moral şi spiritual, membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, solidarizându-se cu recenta hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse referitoare la această practică, atenţionează societatea autohtonă că maternitatea surogat devine treptat într-o afacere profitabilă pentru donatorii de celule sexuale şi pentru „mamele surogat”. În consecinţă, taina naşterii unui om se transformă într-o simplă operaţiune de vânzare-cumpărare. În schimbul căsătoriei binecuvântate de Dumnezeu, întemeiate pe dragoste şi fidelitate, vine „piaţa serviciilor reproductive”, gata să satisfacă oricare cerere a clientului pentru naşterea artificială a copilului, conform parametrilor doriţi.

Astfel, membrii Sinodului îndeamnă  cuplurile creştine să conştientizeze în primul rând dimensiunea duhovnicească a conceperii unui copil şi să se abţină de la acţiuni care vin în contradicţie cu învăţătura Bisericii Ortodoxe referitor la procreare.

Audierea nr.3

Cu referire la expunerea Ministerului Justiției al Republicii Moldova pe marginea Declarației Sinodului BOM din 20 iunie 2013, cu privire la Legea asigurării egalității.

Membrii Sinodului au luat act de punctul de vedere al Ministerului Justiţiei referitoare la acest subiect, rămânând fideli concepţiei sociale a Bisericii despre relaţiile interumane.

Audierea nr.4

Cu referire la posibilitățile de acordare a pensiei pentru anumite categorii de vârstă ale slujitorilor Mitropoliei Moldovei.

Membrii Sinodului au raportat Chiriarhului că în urma discuţiilor cu slujitorii, aceştia din urmă îşi vor onora obligaţiunile faţă de fondul social, în vederea asigurării unui  viitor decent pentru ei şi pentru familiile lor.

Audierea nr. 5

Prezentarea membrilor Comisiei Mitropolitane pentru examinarea Legilor Statului

Membrii Sinodului au întărit componenţa Comisiei din care vor face parte:

Arhim. PAFNUTIE (Popa)

Arhim. AUGUSTIN (Zaboroșciuc)

Egum. SAVATIE (Baștovoi)

Prot. Serghei NOVAC

Prot. Ioan GRIORAȘ

Prot. Anatolie Cibric

Prot. Teodor OLĂRAȘU

Prot. Ioan UGLEA

Prot. Ioan Calmâc

Prot. Eugen ONICOV

Protodiac. Andrei IRAȘCU

Protodiac. Ioan MUNTEANU

Eugen Pleşca

Egum. EPISTIMIA (Goncearenco)

Elena Bâtcă

Audierea nr. 6

Cu privire la activitatea preoţilor capelani pe parcursul anului 2013

Sinodul a examinat raportul activităţii preoţilor capelani care deservesc Forţele Armate şi Instituţiile Penitenciare, apreciind dinamica evenimentelor cu caracter spiritual-educativ desfăşurate de către slujitori BOM, impactul pozitiv al activităţii misionare şi deschiderea pentru conlucrare din partea oficialilor FA şi a IP.

Constatând aceste reuşite, Sinodul a stabilit planul general al activităţilor pastoral-misinoare pentru anul 2014 care urmează a fi implementat de către Departamentul Mitropolitan pentru Forțele Armate și Instituțiile Penitenciare.

Audierea nr. 7

Membrii Sinodului au discutat cu un grup de clerici şi credincioşi care urmează să colaboreze activ cu Comisiei Mitropolitane pentru analizarea Legilor Statului în vederea elucidării celor mai eficiente modalităţi de conlucrare dintre Biserică şi Stat în folosul societăţii prin prisma învăţăturii Creştin-Ortodoxe.

sursa mitropolia.md

 

http://www.youtube.com/watch?v=IjKKTjcEhfI