Postul Mare – paşi spre Înviere

,,Venit-a postul, maica curăţiei, cea care învinovăţeşte păcatul şi este vestitoarea pocăinţei”

Preacucernici părinţi, iubiţi fraţi şi surori către Hristos Domnul rugători,

Prin pronia lui Dumnezeu am ajuns în această perioadă a Triodului, care se deosebeşte de tot restul anului bisericesc. Triodul este o perioadă de trăire sufletească deosebită de cealaltă vreme, atât prin scopul său, cât şi prin rânduiala bisericească şi viaţa noastră sufletească. Timp de zece săptămâni, atenţia noastră este îndreptată spre marele şi sfântul post al morţii Mântuitorului. Timp de zece săptămâni ni se aduce aminte de jertfa Lui pe cruce, de cauza şi de urmările ei. Timp de zece săptămâni ne gândim la suferinţele ce am adus Mântuitorului mai toţi oamenii, cu păcatele noastre. Timp de zece săptămâni ne apropiem ceas cu ceas, zi cu zi, săptămână cu săptămână, de ziua cea mare a morţii Domnului, urmată la scurt timp de ziua cea mare a Învierii Sale.

Postul Mare este întâi de toate, o chemare, o aşteptare şi o întâlnire. Este chemarea lui Dumnezeu şi aşteptarea omului pentru cel mai important eveniment din viaţa lui, şi Întâlnirea, Întâlnirea cu Dumnezeu. Postul Sfintelor Paşti este o perioadă de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. De aceea, toată această perioadă a fost numită, uneori, şi urcuş interior spre Înviere.

Dincolo de toate, Postul Paştelui este o călătorie spirituală, a cărei destinaţie este Învierea, ,,Sărbătoarea Sărbătorilor”. Este pregătirea pentru împlinirea pascală, pentru adevărata Revelaţie. Acesta este o lucrare, lucrarea crucială, şi anume lucrarea divino-umană de desăvârşire a noastră, a oamenilor, lucrarea de izbăvire din moarte şi de ajungere la viaţă.

Postul ne cheamă într-adevăr la o luptă, cu patimile, cu deprinderile rele, cu gândurile urâte, cu toate acele îndemnuri şi ispite pe care le numim uneori ,,fiare”.

Postul este mărturisirea şi, în parte, ispăşirea de păcate, este strigare împotriva păcatelor noastre şi cerere fierbinte de ajutor şi iertare.

Postul trebuie să aducă roadele căinţei şi a îndreptării.

Postul este vremea vorbirii noastre mai dese şi mai apropiate cu Dumnezeu.

Postul este răspunsul nostru înaintea Mântuitorului răstignit, este cuvântul nostru la bunătatea cu care Hristos ne-a iertat pe cruce.

Postul este învăţătura şi nevoinţa bunei purtări şi trăiri creştine.

Cu aceste gânduri să săvârşim vremea şi calea postului, cea suitoare pe crucea Domnului, crucea mântuirii noastre.

Al vostru către Hristos-Domnul rugător, PETRU Prin harul lui Dumnezeu

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI