Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai intemeiat pământul şi l-ai încredinţat să fie sub stăpânirea omului care – cu înțelepciunea primită de la Tine – să se arăte a fi un bun iconom și sfințitor al zidirii Tale, până ce vor fi întemeiate un cer nou și un pământ nou, potrivit cuvintelor Scripturii care zice: „Toate sunt ale voastre” și iarăși: „Iată, Eu le înnoiesc pe toate”, Stăpânitorule al cerului și al pământului, Care dai înțelepciune, știință și pricepere omului pentru ca să lucreze cu mînile lui și să descopere cu mintea lui darurile pământului care sunt date de Tine, Dumnezeul nostru, spre folosul oamenilor, Te rugăm, Creatorule a celor văzute și a celor nevăzute, binecuvântează pe robul Tău (N) care cu credință se roagă Ție, prin noi smeriții și nevrednici, pentru dobândirea unui loc de muncă, pentru că Tu Însuți ai poruncit omului ca prin osteneală să se hrănească în toate zilele vieții lui. Ajută pe robul Tău (N) în căutările lui și-i împlinește rugăciunea, pentru că din prisosul lui să dea și celor care nu au, și ferește-l în viață de vrajmașii văzuți și nevăzuți, de piedicile oamenilor răi și de primejdiile de tot felul, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.