ÎPS Mitropolit Vladimir, a primit în această după-amiază vizita Execelenței Sale Domnului Farit Muhametsin, Ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova, cu care a întreținut un dialog cordial legat de colaborarea bilaterală. Cu ajutorul Domnului, în anul 2015, editura CAMNO-GRUP în colaborare cu Direcţia metodică şi Consiliul editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a realizat o lucrare editorială de amploare – a fost editat şi tipărit manualul de religie pentru clasa a VII-a. Apariţia editorială a fost posibilă graţie susţinerii financiare din partea Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova. Vlădica Vladimir i-a adus sincere mulţumiri Domnului Ambasador pentru suportul financiar acordat, care a permis tipărirea a 3000 de manuale, necesare şcolii în educarea tinerei generaţii în dragostea pentru Dumnezeu, urându-i Excelenței Sale un an cu pace și cu bună înţelegere, pentru a putea realiza şi alte lucrări întru slava lui Dumnezeu şi a Bisericii Ortodoxe. Excelenţa Sa, Farit Muhametsin a mulţumit Mitropolitului pentru primirea călduroasă şi a exprimat bucuria de a continua colaborarea mai ales în ceea ce priveşte desfăşurarea a mai multor manifestări drept răspuns la provocările societăţii contemporane.

Biroul de presă al Mitropoliei