Postul este înfrînarea de la toate mîncărurile (sau, în caz de boală, numai de la unele), de asemenea de la băuturi și de toate cele lumești și de la toate poftele cele rele, pentru ca să poată creștinul să își facă rugăciunea lui mai cu înlesnire și Dumnezeu sa-i fie milostiv, dar și pentru a ucide poftele trupului și a primi harul lui Dumnezeu.

Postul este un act de curaj, un exercițiu de înfrînare, o faptă de virtute, un act de întărire a voinței și un mijloc de mîntuire.

În același timp este o cinste a lui Dumnezeu ca o jertfă, fiind o renunțare de bunăvoie la ceva care ne este îngăduit, izvorît din iubire și respect față de Dumnezeu.

Postul are rolul de a întări trupul, dar și de a ușura și curăța sufletul. Legea Veche îl recomandă și îl impune de foarte multe ori. ”Nu fi nesățios întru toată desfătarea și nu te apleca la mîncăruri multe, că în mîncărurile cele multe va fi durere și nesațiul va veni pînă la îngrețoșare. Pentru nesațiu mulți au pierit, iar cel înfrînat își va înmulți viața.”- spune înțeleptul Isus Sihar.

Domnul nostru Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți în pustie înainte de a începe propovăduirea Evangheliei și tot El ne învață cum să postim. ”Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor” (Matei 6,16). Sfinții Apostoli și ucenicii lor posteau și ei și au rînduit postul pentru toți creștinii. Sfîntul Ioan Gură de Aur spune: ” Postul potolește trupul zburdalnic, înfrînează poftele cele nesăturate, curățește și înaripează sufletul, îl înalță și îl ușurează.”

Sursa: ”Rețete de post”, nr.22 pag. 118