Dacă în cea dintîi săptămînă a Postului Mare ți-ai întărit convingerea că inima ta aste a Dumnezeului și Tatălui tău; dacă te-ai hotărît cu tărie să i-o dai Lui, atunci în a doua săptămînă învață să-ți păzești inima. Deprinde-te cu lupta vitejească pentru neîntinarea și curăția inimii tale, pentru a putea întoarce acest dar Celui ce ți-a dăruit toate.

Luminează-ți inima cu credinta, întărește-o cu nădejdea, încălzește-o cu dragostea, cădește-o cu rugăciune, curăț-o cu lacrimi, hrănește-o cu Sîngele Domnului și o înalță spre cer ca pe o candelă aprinsă. Numai așa vei putea aștepta cu pace trecerea din această lume pămîntească în lume cerească, fără cutremurul păcătosului sau mustrarea conștiinței. De aceea, în cea de-a doua săptămînă a Postului Mare, înnoiește sfatul Tatălui: ”Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzește-ți inima, căci din ea izvorăște viața”.

Din Sfîntul Nicolae Velimirovici, ”Inima în Postul Mare”

Sursa: revista ”Familia Ortodoxă”, nr. 3 (86) / 2016. pag. 2