21 Martie / 3 Aprilie 2016

Rînduiala slujbei în Duminica III-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci), glasul al 3-lea. Pomenirea Sf. Ierarh Iacob Mărturisitorul; Sf. Ierarh Chiril al Cataniei; Sf. Ierarh Toma al Constantinopolului; Cuviosul Serafim de la Vîriț

Troparul Sfintei Cruci din Triod, gl. 1-îi

Mîntuiește, Doamne, poporul Tău, / și binecuvintează moștenirea Ta; / biruință binecredincioșilor creștini / asupra celui protivnic dăruiește, / și cu Crucea Ta păzește / pe poporul Tău.

Condacul Sfintei Cruci, gl. 7-lea

Nu mai păzește încă sabia cea de văpaie ușa Edenului, / că într-însa a venit minunata legătură, prin lemnul Crucii. / Acul morții și biruința iadului s-au  alungat, / că de față ai stat, Mîntuitorul meu, / strigînd celor din iad: / Intrați iarăși în rai.

IMPORTANT:

         Înainte de a începe slujba Privegherii, se pregătește mai întîi împodobirea Sfintei Cruci cu busuioc și flori vii, cînd Sf. Cruce este gata, se pune pe Proscomediar și preotul îmbrăcat cu epitrahil mînecuți și felon zice în fața jertfelnicului vozglasul începător:

Binecuvîntat este Dumnezeul nostru…

Paraclisierul zice: Amin. Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este împărăția… (preotul cădește proscomediarul unde stă Sf. Cruce).

Cîntă Troparul Crucii Mîntuiește Doamne poporul Tău… Slavă… Și acum… Condacul Crucii, apoi ridică preotul cinstita Cruce cu discul pe cap și o duce la Sfînta Masă, mergînd înaintea lui paraclisierul cu făclia aprinsă. Crucea se asează pe Sfîntul Antimis în locul Evanghelie. Înaintea cinstitei Cruci arde o lumînare în sfeșnic toată slujba pînă este scoasă la doxologia cea mare în mijlocul bisericii.

La Vecernie:

         Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 6 stihiri ale Învierii din Octoih şi 4 stihiri ale Sf. Cruci din Triod. Slavă… a Crucii din Triod, gl. 3-lea “Hristoase Dumnezeul nostru…”. Şi acum… dogmatica Învierii gl. 3-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 3-lea. Slavă… Şi acum… a Crucii din Triod, gl. 4-lea “Doamne, Cel ce ai ajutat…”.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 2 ori), apoi Troparul Sf. Cruci (o dată).

La Utrenie:

         La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 3-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Sf. Cruci din Triod, gl. 1-îi, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 1-îi „Gavriil zicînd ție Fecioară…”.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele din Octoih.

Polieleu.

Însemnare: (Se începe cădirea din altar și se încheie cădirea tot în altar, nu se scoate Sfînta Evanghelie în mijlocul bisericii la sărutat, deoarece la doxologia cea mare, cînd se cîntă Sfinte Dumnezeule…, preotul îmbrăcat în toate veșmintele ca la Sfînta Liturghie, scoate din altar Sfînta Cruce spre închinare, pentru ca creștinii să o sărute și preotul îi miruiește).

Prochimenul Învierii, gl. 3-lea

Evanghelia a 11-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50

După psalmul 50. Slavă… Uşile pocăinţei…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

         Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi al Sf. Cruci din Triod cu pripeala: „Slavă Doamne, cinstitei Crucii Tale”.

Irmoasele: a Învierii, gl. 3-lea

Catavasia: „Dumnezeiescul Moise a însemnat…”

         După pesnea a 3-a: Sedelna Crucii din Triod, gl. 6-lea: “Crucea Ta Doamne…”.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Sf. Cruci din Triod.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile

Luminînda: Învierii a 11-a din Octoih. Slavă… a Crucii din Triod. Şi acum… bogorodicina din Triod.

La Laude: Se pun 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri ale Crucii (cu stihurile lor) din Triod. Slavă… stihiră, gl. 8-lea din Triod „Domnul tuturor…”. Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

         Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina.

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Însemnare: Preotul se îmbracă în toate veșmintele ca la Sfînta Liturghie și la cîntarea Sfinte Dumnezeule… cădește de 3 ori Sfînta Masă și la Slavă… Și acum… face metanie, apoi ridică Sf. Cruce împreună cu pocrovățul și o pune pe capul său, după care iese pe ușa dinspre miazănoapte, înainte mergînd două sfeșnice aprinse și cu cadelnița, merg în fața Ușilor Împărătești și sfîrșindu-se Doxologia și Sfinte Dumnezeule… preotul zice: Înțelepciune drepți!

         Strana: cîntă Troparul Sfintei Cruci (de 3 ori), iar preotul merge în mijlocul bisericii și așează Sf. Cruce pe analog, apoi cădește de 3 ori analogul cu Sf. Cruce. După terminarea cădirii preotul cîntă Troparul Crucii Tale ne închinăm Stăpîne… şi facem o metanie cu toţii şi tot aşa de 3 ori, apoi sărutăm Crucea şi preotul miruieşte, strana cîntă stihirile din Triod Veniţi credincioşilor… şi celelalte.

Ecteniile şi otpustul.

Înainte de Ceasul I-îi punem Slavă… Şi acum… stihira Evangheliei a 11-a.

La Ceasuri: Troparul Învieii. Slavă… Troparul Crucii din Triod. Condacul Crucii.

La Liturghie:

         Se săvîrşeşte Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare

         În bisericile, mănăstirile şi catedrale care săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare. La Proscomedie se pregătește  încă 1 agneţe: Pentru Miercuri a se săvîrşeşte Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite.

         După Vhod:

Troparele la Liturghie:

Troparul Învierii

Troparul Crucii

Slavă… Și acum… Condacul Crucii

În loc de Sfinte Dumnezeule… se cîntă Crucii Tale…

Prochimenul duminicii III-a a Postului Mare

Apostolul și Evanghelia duminii III-a a Postului Mare

În loc „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „De Tine se bucură…”

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”, şi chinonicul din Triod: „Însemnatu-s-a peste noi…”

Prot. Mihail Vicol

 

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.