Un frate a întrebat pe un părinte, zicînd:  „Cum aduce diavolul ispitele la sfinți?” Și a zis lui starețul: „Era unul din părinți, anume Nicon și petrecea în muntele Sinai. Și s-a întîmplat unui tînăr, de a intrat în casa unui egiptean și, aflînd pe fiica lui singură, a cazut cu ea în păcat, apoi a invățat-o pe ea să zică: Ava Nicon mi-a făcut mie aceasta. Deci, după o vreme, venind tatal ei, a aflat de aceasta și, luîndu-și sabia, s-a dus la stareț și bătînd în usă, a ieșit starețul. Și ridicîndu-și mîna ca să-l ucidă pe el, îndată i s-a uscat mîna. Apoi, întorcîndu-se acasă, egipteanul a spus celor mai bătrîni din sat și ei au trimis după stareț și l-au adus. Iar, după ce a sosit starețul, l-au bătut, rănindu-l și voiau să-l gonească pe el, dar el i-a rugat, zicîndu-le: Lasați-mă, pentru Dumnezeu, că aici să mă pocăiesc. Deci, l-au pus pe el trei ani într-un loc, mai departe, poruncind ca nimeni să nu meargă la dînsul. Și a facut acei trei ani, venind în fiecare Duminică, căindu-se, la biserică. Și, se ruga tuturor, zicîndu-le: Rugați-vă pentru mine.

Iar, mai pe urmă, acela ce făcuse păcatul și care aruncase vina asupra starețului s-a îndrăcit și s-a mărturisit înaintea tuturor, zicînd: Eu am făcut păcatul acesta și am năpăstuit pe robul lui Dumnezeu. După aceea, mergînd, tot poporul se căia înaintea starețului, zicînd: Iartă-ne pe noi, ava. Și le-a zis lor: Ca să vă iert, vă iert, dar, ca să măi petrec aici, cu voi, nu voi petrece. De vreme ce nimeni nu s-a aflat din voi, avînd socotire dreaptă, ca să mă miluiască pe mine. Și așa s-a dus de acolo.” Deci, a zis starețul fratelui: „Oare, vezi cum aduce diavolul ispite asupra sfinților?”

Sursa: ”Proloagele”, Vol. II, pag. 746.