Creştinii ortodocşi din Republica Moldova sărbătoresc Înălţarea Sfintei Cruci. În această zi este comemorată suferinţa şi moartea pe cruce a Mântuitorului Isus Hristos. Această sărbătoare îşi are originea pe vremea lui Constantin cel Mare, care a înălţat Biserica Învierii pe dealul Golgotei. Creştinismul a devenit religie oficială a Imepriului Roman de Răsărit pe vremea împăratului Constantin.

La insistenţele mamei sale, Sfânta Elena, el a poruncit demolarea unui templu păgân şi realizarea unor săpături în locurile sfinte, acolo unde au fost găsite crucile pe care au fost răstigniţi Iisus şi cei doi tâlhari.

Tradiţia creştină afirmă că identificarea crucii lui Hristos a fost posibilă doar datorită minunilor care au fost săvârşite cu ajutorul ei – tămăduirea unei femei bilnave şi învierea unui mort. La cererea oamenilor, crucea a fost înălţată pe un deal unde fiecare să o poată vedea, iar pe locul unde a fost găsită Sfânta Elena a ridicat biserica în numele Învierii lui Isus Hristos.

Partea principală a Crucii făcătoare de minuni se păstrează şi astăzi la Ierusalim, în biserica grecească, iar alte frânturi ale acestei relicve se găsesc prin toată lumea creştină.

www.ortodoxia.md