Sfântul Macarie se întorcea odată obosit de la munca zilei. Deodată, îi apăru diavolul și îi zise:

-Tot ce faci tu, Sfinte Macarie, fac și eu. Tu postești, eu nu mănânc nimic. Tu veghezi, eu nu dorm deloc. Tu alergi după suflete și eu tot așa. Numai ceva ai tu ceea ce eu nu pot avea și asta mă doare foarte.

-Ce anume? întrebă Sfântul Macarie.

-Smerenia! Strigă diavolul și dispăru rușinat!

Preot Iosif Trifa