Începutul învăţământului în satul Camencea, raionul Orhei
Şcoala bisericească parohială a fost deschisă în anul 1894. Şcoala a fost construită de proprietarul Teodor Şerban şi preotul Constantin Condur în anul 1899. Învăţători au fost preotul Constantin Condur, absolventul Seminarului Teologic şi căntăreţul Simion Miţulescu de la Seminarul Teologic. În anul de învăţămînt 1894/1895 au frecventat şcoala 28 de băieţi şi 2 fete. La şcoala bisericească parohială se predau următoarele obiecte:
1. Legea Dumnezeiască
2. Gramatica slavonă bisericească
3. Limba rusă
4. Aritmetica
5. Cîntarea bisericească
6. Scrisul

În anul doi de studiu se mai studia geografia şi istoria Patriei, iar în anul trei geometria, cursul elementar de fizică, cursul de igienă şi cursul de scriere curată. La şcoală fetele învăţau şi lucru manual.Instruirea era de patru clase.
Programa după care se conduceau învăţătorii era edidată de Sf. Sinod. Învăţătorii se foloseau de diferite manuale, cărţi şi alte materiale didactice.
Anul şcolar începea între 1 septembrie – 1 noiembrie, după terminarea lucrărilor de toamnă, adică după strânsul roadei şi se termina între 15 – 20 martie, la începutul lucrărilor de primăvară.În unele sate anul de învăţămînt se termina între 1 – 15 mai. De obicei, în luna septembrie elevii nu frecventau şcoala. Frecventarea şcolii începea din luna octombrie sau la a doua jumătate a lunii octombrie. La început oamenii priveau cu neîncredere şcolile bisericeşti parohiale, dar mai apoi înţelegînd folosul acestora trimiteau copiii la şcoală. Majoritatea elevilor erau băieţi. În anul 1903 înspectorul judeţului Orhei era preotul Teodor Petică, care a vizitat şcolile din judeţ în decursul anului de învăţămînt.
Şcoala bisericească parohială era condusă de preotul paroh, care preda şi Legea Dumnezeiască şi se încrijea de starea clădirii şcolii, căuta surse pentru menţinerea în bună stare a şcolii, ducea registru şcolii, supraveghea desfăşurarea corectă a planului de învăţămînt şi a lucrului educativ. Tot atunci au început a se deschide şi bibliotecile şcolilor bisericeşti parohiale. În anul 1903 la şcoala bisericească parohială din satul Camencea preda şi învăţătorul Dimitrie Tatarovici, căruia Consiliul Şcolar al Eparhiei Chişinăului îi aduce mulţumire pentru desfăşurarea demnă de laudă şi sîrguincioasă a muncii de instruire a elevilor.
Anul şcolar se începea cu un tedeum la început de an şcolar. Preotul îndemna la biserică părinţii să-şi dea copiii, care au atins vîrsta şcolară la şcoala bisericească parohială.
Regimul de studiu de fiecare zi începea de obicei la ora 8 – 8 ½ dimineaţa cu citirea rugăciunilor de dimineaţă din Ceaslov, după care urmau orele. Primele ore erau la obiectul Legea Dumnezeiască. După trei ore se dădea un repaos de 1 – 1 1/2 , la care elevii plecau acasă pentru a lua prânzul. Lecţiile se terminau pe la orele 15 -16, uneori cu citirea rugăciunilor de seară. Elevii aveau câte cinci – şase ore pe zi. În ajunul sărbătorilor şi duminicilor elevii după ore mergeau la Vecernie, la biserică. În zile de sărbători şi duminica elevii mergeau la biserică, unde cântau în corul bisericesc.
Învăţătorii înscriau în registrele şcolare temele predate la fiecare obiect . Tot în aceste registre se ducea şi evidenţa frecventării de către elevi a şcolii. Aceste registre erau tipărite de Consiliul Şcolar Eparhial şi trimise la şcolile bisericeşti – parohiale. La sfârşitul anului şcolar aveau loc examenele de admitere sau de trecere în altă clasă, cu toate că majoritatea elevilor încetau de-a mai fracventa şcoala cu mult înaintea examenelor, iar unii dintre ei nu se prezentau nici la examene.

Prot. Andrei Popa

 

Kiaинтересные туры по украине

1 COMENTARIU

  1. ceska777Brrrrrr, paun albinos? M-a luat cu fiori .In rest ma fnicsaeaza culoarea ochilor de paun din penaj. Si se plimba prin Cismigiu sau e un loc special amenajat, sper ca nu gen Zoo.

Comentariile sunt închise.