Avem primele decizii ale Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Ruse din 31.03.09
La 31 martie la Moscova are loc primul Sinod, prezidat de cel de al 16-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril.
La deschiderea şedinţei, Sanctitatea Sa, în cuvântul său a elucidate problemele care urmează a fi discutate de membrii Sfântului Sinod. Este prima şedinţă a Sfântului Sinod, după Sinodul Local. Au trecut 2 luni, care au fost utile pentru meditaţii asupra tuturor evenimentelor ce sau întâmplat la nivel bisericesc. După cuvintele Patriarhului Chiril, la etapa actuală, membrii Sfântului Sinod au de analizat un cerc de probleme ce sunt legate de viaţa bisericească, de luat mai multe decizii referitoare la cadre, de a lua cunoştinţă cu dările de seamă ale comisiilor sinodale.
La şedinţa Sfântului Sinod au luat parte membrii permanenţi ai acestuia: mitropoliţii Kievului şi al întregii Ucraine, Vladimir, de Sankt-Petersburg şi Ladoga, Vladimir, de Minsk şi Sluţk, Filaret, Exarh Patriarhal al întregii Belorusii, de Krutiţk şi Kolomensk, Iuvenalie, de Kaluga şi Borovsk, Kliment, al Chişinăului şi întregii Moldove, Vladimir. De asemenea la şedinţă au fost invitaţi să participe: Mitropolitul Valentin de Orenburg şi Buzulisk, arhiepiscopii Alexandru de Kostroma şi Galicinsk, Tihon de Novosibirsk şi Berdinsk, episcopii Teofilact de Breansk şi Sevsk , Ştefan de Turovsk şi Mozârsk.

Până la moment sunt cunoscute următoarele decizii ale Sfântului Sinod:

1. Episcopia vacantă de Anadâr şi Ciucotca va fi ocupată de Episcopul Nicodim, care până în prezent a ocupat funcţia de vicar a Patriarhiei Ruse.
2. S-a decis constituirea gospodăriei financiare a conducerii Patriarhiei Ruse (jurnal Nr. 18). Aceasta pentru prima dată a fost organizată în 1946. Prin decizia Sfântului Sinod din 17 februarie 1997, aceasta a fost lichidată iar funcţiile acestea transferate Comisiei pentru problemele economice şi umanitare. Preşedinte a Gospodăriei financiare a fost ale Arhim. Tihon (Zaiţev), care până în prezent a ocupat funcţia de Şef al Misiunii Duhovniceşti la Ierusalim, fiind eliberat din această funcţie. Sinodul de asemeni a decis ca acesta să fie ales drept episcop de Podolisc şi vicar a Eparhiei de Moscova
3. Departamentul sinodal pentru educaţia religioasă şi catehizaţie va fi condus de Episcopul Mercurii de Zaraisc. Acesta a fost eliberat din funcţia de conducător al Parohiilor Patriarhale din SUA. Prin decizia Sinodului, Arhim. Ioan (Economţev), a fost eliberat din funcţia dată. Sfântul Sinod ia adus părintelui Ioan cele mai sincere mulţumiri pentru munca depusă, lăsându-l în funcţia de rector al Institutului rus „Ioan Bogoslovul”.
4. Mitropolitul Clement de Caluga, la cererea acestuia a fost eliberat din funcţia de Administrator al Patriarhiei şi a fost numit într-o nouă funcţie de Preşedinte al Editurii Patriarhiei Moscovei şi a Întregii Rusii. Totodată, Sfântul Sinod ia adus acestuia cele mai sincere mulţumiri pentru munca depusă în funcţia pe care a deţinut-o până în prezent
5. În funcţia de Preşedinte temporar, al departamentului ce răspunde de administrarea Patriarhiei a fost numit Arhiepiscopul Varsanufie, de Saransc şi Mordovia.
6. Sfântul Sinod a decis constituirea Departamentului Sinodal pentru informaţii (Jurnal Nr. 18). Acesta a fost constituit în vederea dezvoltării ulterioare a activităţii informaţionale a Patriarhiei Ruse. Preşedinte al departamentului dat a fost numit redactorul principal al revistei „Toma”. V. R. Legoida.
7. Sfântul Sinod a numit noii vice preşedinţi ai Departamentului Relaţiilor Externe a Bisericii Ortodoxe Ruse. Aceştea sunt Prot. Nicolae Balaşov şi preotul Gheorghii Reabâh. Primul va administra hotărârea problemelor legate de relaţii interortodoxe. În vederea întăririi relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi mai multe instituţii sociale civile din străinătate, sa decis constituirea unui secretariat special, care va fi condus de preotul Gheorgii Reabâh.
www.patriarhia.ru