Un nou paraclis la Mănăstirea Ciuflea
La Mănăstirea Ciuflea din capitală a fost ridicat un nou paraclis în cinstea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Iviron. Ideea vine din anul 2002 când un grup de pelerini de la mănăstire, condus de către ÎPS Vladimir, s-a deplasat la Sf. Munte. Aici toţi au fost impresionaţi de icoana de la Mănăstirea Iviron, copia căruia a fost executată de nevoitorii acestei mănăstiri pentru credincioşii din Moldova. Anul trecut copia icoanei a fost finisată şi adusă cu mare cinste la mănăstirea din Chişinău, fiind aşezată în Biserica de iarnă „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”.
Câţiva pelerini au propus de a-i închina acestei icoane o bisericuţă în incinta Mănăstirii Ciuflea. Astfel, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, cu jumătate de an în urmă duhovnicul-administrator al acestui sfânt aşezământ Prot. Mitr. Teodor Roşca a pornit construcţia acestui paraclis. Ctitorul principal al acestei bisericuţe este dl Valeriu Pleşca care ne-a împărtăşit bucuria acestui vis împlinit: „Maica Domnului ne iubeşte ca o mamă. Şi acest lucru l-am simţit când mă rugam la Sfântul Munte. Atunci i-am făgăduit că îi vom zidi o mică casă şi în Moldova, lucru care ne-a reuşit cu Doamne ajută. Credem că acest locaş este perfect pentru pravila nevoitoarelor, precum şi pentru închinarea credincioşilor care vor veni să-i înalţe cereri şi mulţumiri Pururea Fecioarei”.
În cea de-a treia zi de Paşti, când a coincis una din prăznuirile acestei icoane, a fost o slujbă cu totul deosebită. Au liturghisit ÎPS Mitropolit Vladimir împreună cu Prea Sfinţiţii Episcopi Anatolie şi Marchel, şi numeroşi slujitori din diferite localităţi. După slujbă s-a făcut înconjurul mănăstirii cu citirea evangheliilor, după care a urmat sfinţirea icoanei şi paraclisului închinat Maicii Domnului „Portăriţa”.
Mitropolitul Vladimir a venit cu cun cuvânt de învăţătură menţionând următoarele: „Măreaţa sărbătoare a Învierii ne aduce la o viaţă nouă, mai plină de sens şi cu bucurii aparte. În aceste clipe se bucură toţi, de la mic la mare, şi toţi exclamă minunea „Hristos a Înviat!”. Alese bucrii retrăim şi astăzi la Mănăstirea Ciuflea, la care se înfăptuiesc lucrări enorme şi aceasta reprezintă o vie mărturie a dragostei celor care sunt ataşaţi de acest sfânt aşezământ. Bunul Dumnezeu să răsplătească truda celor care slujesc şi se nevoiesc în acest sfânt aşezământ, precum şi a celora care susţin mănăstirea”.
Mitropolitul a menţionat câţiva ctirori cu înalte distincţii bisericeşti: dl Valeriu Pleşca – ordinul „Sf. Cn. Vladimir”, gr. III, dl. Mihail Cernei – ordinul „Cuv. Serghie de Radonej”, gr. III, dl Constantin Loghin – ordinul „Sf. Ştefan cel Mare”, gr. II, dl Sorin Bruma – medalia „Cuv. Paisie Velicikovski”.
Părintele Teodor Roşca a venit cu un cuvânt de mulţumire ierarhilor şi celor prezenţi pentru înfrumuseţarea acestei sărbători, nădăjduind că în curând cu Doamne ajută vor porni lucrările de renovare a catedralei mănăstirii.
Mitropolitul Vladimir a acordat interviuri privind semnificaţia sărbătorii, precum şi a evenimentului de la mănăstire pentru mai multe posturi TV.
www.mitropolia.md