Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii

Mulţumesc Ţie, Doamne, Atotţiitorule, că m-ai învrednicit pe mine, păcătosul, în această zi, în sfânta şi dumnezeiasca Ta biserică, de jertfa dumnezeiască şi fără de sânge, care Ţi s-a adus Ţie, în cuvinte de slavă, de preotul slujitorul Tău, pentru păcatele noastre şi întru aducerea aminte a înfricoşătoarelor patimi ale Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mă rog Ţie, dar, Stăpâne, Iubitorule de oameni, iartă-mi toate păcatele şi-mi dă mie întru toate zilele vieţii mele să-mi aduc aminte de binefacerile Tale şi, întru cuget curat, mulţumiri şi rugăciuni să-Ţi aduc Ţie, Părintelui celui fără de început, împreună şi Unuia Născut Fiului Tău şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.