Academicieni, istorici şi profesori de teologie s-au întrunit astăzi pentru a discuta despre elaborarea unei lucrări dedicate istoriei monahismului ortodox român
La Reşedinţa patriarhală, la 1 septembrie, începând cu ora 10:00, s-au întrunit membrii comisiei mixte, constituite pentru elaborarea lucrării intitulate „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi”. Lucrarea, la realizarea căreia îşi aduc aportul istorici de la cinci facultăţi de teologie ortodoxă din ţară şi de la cinci institute de cercetare ale Academiei Române, va fi structurată pe trei volume.
Întâlnirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi de academicianul Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române. Preafericirea Sa a arătat că se are în vedere realizarea unei lucrări ştiinţifice, „făcută în cooperare cu Academia Română, deoarece există între membrii Academiei Române persoane care au studiat diferite aspecte ale istoriei monahismului românesc. Şi este necesară cooperarea aceasta atât pentru o mai mare credibilitate a istoriei respective, cât şi pentru punerea în valoare a cercetării care s-a efectuat în ţară şi în străinătate în privinţa istoriei monahismului românesc. Avem certitudinea că lucrarea aceasta va fi foarte utilă nu numai pentru specialiştii în Istorie Bisericească şi Naţională, ci şi pentru preoţii noştri şi credincioşii din ţară şi din străinătate. Este necesară o privire diacronică şi sincronică asupra monahismului românesc”.