Sărbători Mari

Tăierea împrejur a Domnului
(1 ianuarie/14ianuarie)
Tăierea împrejur a Domnului – la opt zile de la Naştere, adică la 1 ianuarie/14 ianuarie, când Mântuitorul a primit tăierea împrejur (ca dovadă că e evreu şi că respectă Legea Vechiului Testament) şi I s-a pus numele de „Iisus” („Mântuitor”), după cum îi arătase Arhanghelul Gavriil Fecioarei Maria.

Această sărbătoare ne aminteşte faptul că Hristos a avut într-adevăr şi trup omenesc, şi că nu a călcat Legea Veche, ci a împlinit-o. În aceeaşi zi este sărbătorit Sfântul Vasile cel Mare, ca şi începutul anului nou civil. În ajun se umblă cu pluguşorul, adică se fac urări de an bun şi îmbelşugat.

Troparul la Tăerea împrejur după Trup a Domnului Iisus Hristos

Cel ce şezi pe scaun în chipul focului întru cei de sus, împreună cu Părintele cel fără de început , şi cu Dumnezeescul tău Duh, bine ai voit a te naşte pre pământ din Fecioara Maica ta , cea neispitită de bărbat Iisuse, pentru aciasta şi tăiat împrejur ca un om a opta zi. Slavă sfatului Tău celui prea bun, slavă rânduelii Tale, slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni.


Alte sărbători

  • 24 iunie/ 7 iulie – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
  • 29 iunie / 12 iulie – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
  • 29 august / 11 septembrie – Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul
  • 1 / 14 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului