Cuviosul Paisie prăznuit cu multă cinste la Mănăstirea Chiţcani
ÎPS Vladimir în prima zi de Postul Crăciunului liturghiseşte la Mănăstirea Chiţcani. În fiecare an cu o deosebită cinste este serbat unul din marii sfinţi nevoitori ai meleagurilor noastre Cuv. Paisie Velicikovski.
Privegherea sărbătorii s-a început în 28 noiembrie, la ora 16.30 cu dangatul de clopote, care răsuna în împrijorimea mănăstirii pînă la oraşele Tiraspol şi Bender. Slujba de seară a sărbătorii s-a săvărşit solemn în biserica principală din mănăstire a Înălţării Domnului.
Tot poporul care s-a adunat la slujbă a simţit marea bucurie de proslăvire a acelui, care ocroteşte şi mijloceşte cu rugăciunile sale pentru întreg poporul nostru moldav.

Preacuvioase părintele nostru Paisie roagăte lui Dumnezeu pentru noi, poporul tău!

www.mitropolia.md