Ministerul Educaţiei merge în întâmpinarea Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu privire la predarea religiei în şcoli
În urma examinării demersului comun al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove şi Asociaţiilor Ortodoxe din Republica Moldova cu referinţă la predarea în instituţiile de învăţământ preuniversitar a disciplinei „Educaţia Creştin-Ortodxă” , Ministerul Educaţiei aduce la cunoştinţă că ţinând cont de faptul că Biserica Ortodoxă, prin menirea sa, prin valorile pe care le promovează, completează armonios activitatea educaţională promovată de instituţiile de învăţământ, în planul de învăţământ pentru învăţământul primar, gimnazial, mediu general şi liceal, în lista disciplinelor opţionale au fost incluse: „Educaţia Creştin-Ortodoxă”, „Religia” şi „Istoria religiilor”.
Actualmente, oficial în sistemul de învăţământ preuniversitar din republică disciplina opţională „Educaţia Creştin-Ortodoxă” se predă în 120 de instituţii din 24 de raioane.
În scopul sporirii calităţii procesului educaţional la disciplinile opţionale „Religie” sau „Educaţie Creştin-Ortodoxă”, este necesară elaborarea Curriculum-ului pentru clasele I-XII la aceste discipline.
În context, Ministerul Educaţiei consideră importantă participarea reprezentanţilor Mitropoliei în elaborarea suportului didactic pentru predarea disciplinei „Educaţia Creştin-Ortodoxă”.
www.mitropolia.md