Măsurile! Despre duhovnic şi fii duhovniceşti

„Cine nu se leapădă de sine, nu poate să vie după Mine”. Cine nu poate să întrebe şi nu se poate pleca sfatului unui părinte duhovnicesc, sau nici măcar nu-l caută, nu găseşte pe Iisus. Dacă totuşi vrea să se ţie de urma lui Dumnezeu, dar fiind cu inima şi mintea întinate de părere şi mândrie, dă de înşelăciune. De aceea-s rânduiţi duhovnicii, să cumpănească duhurile ce le străbat mintea, să cunoască măsurile fiecărui ins, şi încotro îi înclină cumpăna.

Încă de mult mărturisea Proorocul Iordanului că: „nu poate un om să ia nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer”. Dar tot aşa zic şi cei înşelaţi. Cum să prindem înşelăciunea din urmă? Foarte uşor de prins. Cei ce cu adevărat au darul de la Dumnezeu, vin la duhovnici să întrebe pe când cei înşelaţi nu vor, ci se ţin pe sine mai presus de orice dar.  Ei nu mai ştiu că fără de smerenie, nu dai de Dumnezeu, ci de înşelătorul; fără întrebare nu intri pe poartă, ci sari pe aiurea şi cu tâlharii te socoteşti. Râvna fără întrebare şi părerea sar măsura.”

Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006, p. 314