Mai mulţi slujitori ai Blagociniei de Orhei s-au învrednicit de decoraţii Bisericeşti

La raportul blagocinului de Orhei, Arhim. NICODIM (Vulpe), câţiva clerici ai Catedralei „Sf. Nicolae” din or. Orhei au fost menţionaţi cu distincţii bisericeşti: Prot. Iulian Rusu a fost decorat cu Mitră, Prot. Emilian Bulgac şi Prot. Alexandru Firfa au primit Crucea cu Pietre Scumpe.

Le aducem cele mai sincere felicitări, în speranţa că Sfinţiile Sale vor rămâne în continuare vrednici slujitori ai Sfântului Altar!