„Martorii lui Iehova” –  conduşi de Dumnezeu sau de organizaţie?

Nu puţine articole sau scris referindu-se la pericolele Organizaţiei „Martorii lui Iehova”, fapt despre  care nu prea multe persoane cunosc adevărul ce ține de această Organizaţie. Mult este de scris despre istoria acestei Organizaţii, despre mulţimea greşalelor, despre traducerea Sfintei Scripturi intitulată „Traducerea Lumii Noi” care conţine, nu multe greşeli, ci foarte multe, încât citind acestă versiune puteţi observa o hulă adevărată în adresa lui Dumnezeu. Deja este cunoscut faptul că arma principală a Organizaţiei sunt broşurile „Turnul de veghe” şi „Treziţi-vă” precum şi alte cărţi editate de Organizaţie, iar cu ajutorul Bibliei Organizaţia îşi susţine învăţătura.

În acest articol  țin să redau unele interpretări (explicaţii) ale Organizaţiei asupra anumitor momente din Sfinta Scriptură, şi nu numai.

  •  După cum afirmă membrii acestei Organizaţii („Argumente din Scripturi”, 2007, pag. 215), „ei rămîn fideli Bibliei ca etalon pentru toate convingerile lor”, adică ei se conduc după principiul „Sola Scriptura”, dar, analizând explicaţiile din broşurile Organizaţiei – observăm că mai valabil pentru ei, este termenul „Sola Organizaţia”, fiind-că ei ascultă de ceea ce spune Organizaţia care răstălmăceşte Biblia în felul său.
  •  În broşurile unde Organizaţia neagă existenţa Sfintei Treimi, deseori se întâlneşte fraza ”..în Biblie nu apare nici cuvântul Trinitate”, dar Organizaţia a uitat să afirme că în Biblie nu se găseşte nici termenul „Organizaţie”, Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat Biserica Sa, dar de organizaţii nu a vorbit nimic, nici El nici Apostolii, ceea ce arată că este o răstălmăcire ce aparţine Turnului de Veghe, şi nicidecum Bibliei.
  • Martorii susţin că potrivit Bibliei, linia lor începe cu fidelul Abel, („Argumente din Scripturi”, pag. 218), iar pe următoare pagină, afirmă că „Istoria modernă a Martorilor lui Iehova a început odată cu formarea unui grup de studiu al Bibliei la Allegheny, Pennsylvania (S.U.A.), puţin după anul 1870.”. Prima interpretare precum că ei încep de la Abel aparţine Organizaţiei şi ea nu este corectă fiind-că nu conţine argumente cronologice, (acest fapt se egalează cu afirmaţia confesiunii Penticostale, care susţin că ei îşi au începutul de la pogorîrea Duhului Sfînt din Faptele Apostolilor, pe cînd istoria lor arată că existenţa lor este de prin sec. XVIII-XIX), iar a doua interpretare este corectă, fiind-că într-adevăr istoria ne arată că începutul activităţii lor este de la americanul Charles T. Russell (1852-1916).
  • Biblia spune clar că: „Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergînd la cer.” (Fapte 1, 11 ), iar Apoc. 1, 7 spune: ”Iată, El vine cu norii şi orice ochi îl va vedea şi-L vor vedea şi cei ce L-au împuns…”, iar Organizaţia susţine că El deja a venit invizibil, fapt care se contrazice cu Biblia. Argumente scripturistice în acest sens nu există, și toată informația se bazează pe niște interpretări de prost gust a Martorilor. Altă interpretare greşită a Organizaţiei asupra frazei „orice ochi îl va vedea” este „că evenimentele de pe pămînt le vor permite oamenilor să discearnă că el este prezent în mod invizibil.” (pag. 185-186), dar Biblia nu spune nimic despre prezenţa lui Hristos invizibilă, sau invers, Mântuitorul ne spune foarte clar, că nu doar dintr-un anume moment, ci totdeauna este cu noi:  ” şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”! Deci , afirmațiile de mai sus nu sunt decât niște răstălmăciri ale Organizaţiei.
  • Deşi Organizaţia afirmă că „convingerile lor se bazează în exclusivitate pe Biblie” (pag. 215), realitatea însă arată că ei se folosesc şi de multe alte surse dintre care cel mai des folosite sînt enciclopediile (Britannica, Americana, Catolică etc); desigur cu scopul ca să-şi apere învăţătura lor. Transfuzia de sînge este interzisă de Organizaţie, dar nu de Biblie. Într-adevăr Biblia interzice să mâncăm (sau să bem) sânge”, dar despre transfuzia sângelui nu spune nimic. Aici este important faptul cu ce scop se face transfuzia, şi după cum mulţi cunosc scopul este salvarea vieţii cuiva, adică scopul este terapeutic în general. (citiţi mai detaliat despre transfuzie http://ro.altermedia.info/reportajinvestigatii/martorii-lui-iehova-si-transfuziile-sangvine_2043.html). Un moment important îl constituie mărturisirile ex-membrilor Organizaţiei (http://tvspas.ru/video/detail.php?ID=12643 şi http://tvspas.ru/video/detail.php?ID=8417) .
  • Deşi Organizaţia susţine că „Sola Scriptura” este etalon pentru ei, observăm că în privinţa instrumentului pe care a fost răstignit Mîntuitorul Iisus Hristos, crucea, dar ei acceptă stîlpul. Problema constă în faptul că conform indicelor de la Ioan 20, 25 Biblia ne spune că în mâinile Lui cuiele sînt la plural:”…în mâinile Lui, semnul cuielor..”, iar pe stâlpul prezentat de Organizaţie este doar un cui (singular) în ambele mîini, fapt care arată că această interpretare aparţine Organizaţiei şi este în contrazicere cu Biblia; şi la Matei 27, 37 Biblia ne spune că tabla cu vina adusă lui Hristos era deasupra capului:”deasupra capului au pus vina lui scrisă…”, iar pe stâlpul prezentat de Organizaţie, tabla cu vina lui Hristos este fixată deasupra mâinilor, fapt care iarăşi se contrazice cu Biblia. Demn de menţionat este faptul că Organizaţia a acceptat atârnarea pe stâlp abia prin anii ’30 ai secolului XX, iar până atunci ea tot accepta răstignirea pe cruce. Această schimbare de învăţătură demonstrează cu claritate că Organizaţia este condusă de oameni şi nicidecum de Dumnezeu. (Mai detaliat despre răstignire citiţi aici,  http://logos.md/2009/10/01/rastignit-pe-cruce-sau-atirnat-pe-stilp/#more-2199).

Nemaivorbind despre falsele proorocii care sau făcut de către unii membri ai acestei Organizaţii, despre anii 1918 (unde se spune că Dumnezeu va distruge bisericile şi milioane de membri ai bisericilor, care vor fi salvaţi v-or ajunge la lucrările pastorului Russell. The Finished Mystery (Studies in the Scriptures Vol. 7) Brooklyn, NY, 1917, P. 485); 1925 (unde se spune că putem să aşteptăm cu încredere că anul 1925 va marca venirea lui Avraam, Isaac, Iacov şi a credincioşilor profeţi din vechime… Millions now living will never die, Rutherford Joseph Franklin, Brooklyn NY, 1920, p. 89-90 ), şi altele pe care majoritatea membrilor simpli ai Organizaţiei, nu le cunosc! Din păcate, Organizaţia îşi continuă activitatea minţind mai departe şi ducând multă lume în eroare.

 Veaceslav Bodarev