Dezbaterea teologica din Chișinău
care a avut loc la data de 30 septembrie 2010

Aducem sinceri mulțumiri tuturor celor care ne-au prezentat dezbaterea teologica. Care ne-au întărit în credința ortodoxă. Totodată aș putea concluziona că, alăturându-mă de spusele părintelui Ilie Cleopa, noi nu avem ce vorbi cu sectanții și nici nu avem ce împrumuta. La noi există totul: Sfânta Scriptură, Scriirile Sfînților Părinți, Sfânta Tradiție și Sfintele Taine. Ceea ce avem nevoie este: credință, smerenie, dragoste, n ădejde, fapte bune. Pe aceste să le dobândim, iar restul o să ni se discopere.

Bunul Dumnezeu să ne întăriască în a păstra toate aceste comori, valori, spirituale care sunt cele mai de preț comori dăruite de Dumnezeu nou pentru dragostea Sa față de noi. Însă încercăm și noi săi ajutăm să ridicăm pleoapele de pe ochi celor care rătăcesc amarnic și cred că se mântuesc numai cu Biblie.

Partea întâi

Partea a doua

administrație ortodoxia.md