Internetul în mediul eclesiastic din Republica Moldova – un deceniu de prezenţă creştină

 “Internetul poate fi un instrument unical şi un amvon al predicii creştine. Este nevoie ca acele posibilităţi care ni le oferă astăzi internetul să le folosim la maxim în folosul Bisericii şi a creştinilor noştri.”

 (Patriarhul Kiril, Cuvânt rostit la lansarea canalului oficial al B.O.R în youtube.com 10.10.2010 )

 Prezenţa masivă a oamenilor în reţeaua internet, acest “neo Areopag” al zilelelor noastre, nu este o noutate, ba dimpotrivă este ceva ce ţine de normalitate şi de cultura comunicării. Luna trecută reţeaua globală cunoscută mai mult sub numele de Internet, a împlint 20 de ani, de la prima conexiune reuşită dintre un server şi un browser.  Nimeni nu ar fi crezut la acea vreme ca acest act mărunt va schimba pentru totdeauna felul în care oamenii vor comunica şi că va marca debutul unui nou stil de viaţă, cu acces instant la prieteni, familie, colegi sau chiar persoane necunoscute. Timp de două decenii această reţea s-a răspândit atât de rapid, încât astăzi dacă e să credem statistiicii oficiale peste 20% din locuitorii globului sunt dependenţi de World Wide Web. Motivaţia pentru prezenţa creştină în internet, a fost formulată încă la sfârşitul secolului trecut de mitropolitul de Smolensk şi Kaliningrad, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe ruse – Kiril. “Acolo unde sunt oamenii acolo trebuie să fie prezenţi şi preoţii Bisericii. Preotul (creştinul) trebuie să semene Cuvântul lui Dumnezeu peste tot unde este posibil, chiar şi comunicând online pe site-uri şi în reţelele de socializare”. În mediul ecleziastic din Republica Moldova primele prezenţe în internet – au fost posibile prin anumiţi clerici şi mireni creştini ortodocşi râvnitori, care au manifestat un interes sporit pentru construcţia primelor pagini creştine moldoveneşti. Prima pagină de spiritualitate creştin-ortodoxă din Republica Moldova şi anume Revista de spiritualitate ortodoxă EKKLESIA, a fost construită în anul 1999, la iniţiativa şi cu binecuvântarea adormitului întru fericire Prea Sfinţitului Dorimedont, episcop de Edinet şi Briceni şi cu purtarea de grijă a ierodiaconului Savatie Baştovoi. De construcţia propriu zisă a paginii, s-a ocupat domnul Leonid Leviţchi (pe atunci Consultant în Tehnologii Informaţionale). Colectivul de redactie era alcătuit din redactorul principal: ierodiaconul Baştovoi şi o seamă de călugări de la mănăstirea Noul-Neamţ (Chiţcani), având colaborări cu centrele culturale din Romania (Bucuresti, Iasi, Timisoara, Arad, Sibiu s. a.), cât şi în Moscova, Patriarhia Georgiei, New-York şi altele) Construită pe domeniu gratuit www.ekklesia.tk , această pagină mai mulţi ani la rând a fost de un mare folos şi s-a bucurat de o mare popularitate în rândul creştinilor de pe ambele maluri ale Prutului. Aşadar „Letopiseţul” paginilor web de spiritualitate creştină ortodoxă din Republica Moldova, începe cu Revista de spiritualitate ortodoxă EKKLESIA. În continuare ne propunem să facem o scurtă trecere în revistă, în ordine cronologică a celor mai apreciate resurse de spiritualitate creştină ortodoxă din Republica Moldova, de la 1999 până în prezent.

 1. Revista EKKLESIA – alcătuită din următoarele rubrici: Ortodoxia necunoscută – Studii de spiritualitate ortodoxă. 

Viaţa Bisericii – Comentarii la unele fenomene precum: ecumenismul, asaltul sectelor, probleme interne şi externe ale vieţii bisericeşti contemporane.

 Viata în Hristos – Vieţile şi sfaturile creştinilor care, prin viata lor, s-au făcut pildă de sfinţenie pentru noi.

 Ghidul Misionarului – Cazurile de înstrăinare de Biserică şi moduri de reabilitare. Sfaturi practice despre cum trebuie să acţioneze ortodocşii în relaţiile lor cu reprezentanţii altor confesii.

 Artă & Cultură – Cultura şi arta laicăşsi felul în care poate fi ea folosită în predica ortodoxă, în spiritul Sfinţilor Părinţi. Cum să evitam pericolele alunecării în “artistism” şi intelectualism.

 Educaţia Creştină – Sfaturi pentru familişti şi adolescenţi. Pagini ortodoxe pentru copii. Problemele tinerilor.

 2. Ziarul Opinii şi Credinţe fondat la 14 ianuarie 2003

Publicaţie periodică a tinerilor ortodocşi din Basarabia.

 Ziarul Opinii şi Credinţe, această publicaţie a fost fondată la fel de ieromonahul Savatie Baştovoi – Redactor Principal, avându-i alături pe Mihai Costis, Vitalie Zelinski şi Leonid Leviţchi.

 Acese proiecte îndrăzneţe pentru acele timpuri, Revista de spiritualitate ortodoxă EKKLESIA

Şi Ziarul Opinii şi Credinţe au fost primele făclii de spiritualitate creştină aprinse în internetul din Republica Moldova. Din păcate ambele proiecte s-au stopat odată cu plecarea părintelui Savatie Baştovoi în România şi deşi aveau o mare perspectivă misionară şi de cultură creştină nu a mai fost reluate.

 3. Ziarul Curierul ortodox

Începând cu 12 februarie 2002, apare varianta electronică a publicaţiei Curierul Ortodox: http://www.geocities.com/ cortodox.

Alte aderese: www.cortodox.tk

Versiunea nouă: http://curierulortodox.info/

 Cea mai mare amprentă asupra internetului creştin din Republica Moldova a lăsat-o pagina de internet a ziarului Curierul ortodox. Începând cu 12 februarie 2002, apare prima versiune electronică a ziarului Curierul ortodox, care a fost prilej de bucurie duhovnicească şi o sursă de informare demnă de încredere pentru majoritatea internauţilor creştini, interesaţi de Ortodoxie şi de activitatea misionară a Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei).

 De menţionat faptul că pagina de internet a ziarului Curierul ortodox până în anul 2005 când a fost lansată prima versiune mitropolia.md (Pagina oficială a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove) a fost unica sursă electronică, care pe lângă mai multe rubrici legate de ortodoxie, reflecta parţial activitatea B.O.M (Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldovei) ex: Viaţa bisericii, din agenda arhierelui, Pastorale şi alte acte oficiale bisericeşti.

 4. Forum Teologic Otodox

anul infiinţării: 2005 (versiunea veche), versiunea nouă din aprilie 2007

Autor: Ieromonah Petru Pruteanu

 Forum Teologic Otodox – http://forum.teologie.net/ –   cel mai vizitat forum creştin ortodox din Rep. Moldova, a fost înfiinţat de către ieromonahul Petru Pruteanu în anul 2005 (versiunea veche) iar din aprilie 2007 a fost lansată versiunea nouă.

Astăzi Forum Teologic Otodox are peste 1000 de membri înregistraţi, care au discutat peste 1300 subiecte şi au publicat peste 18.000 de mesaje.

 5. Pagina oficială a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove

www.mitropolia.md

Anul înfiinţării: 2005 (versiunea veche), versiunea îmbunătăţită din a doua jumatate a anului 2006. Varianta actulă din septembrie 2008.

Versiunea engleză din decembrie 2010. (responsabil Pr. diacon Constantin Cojocari)

Prima versiune a paginii mitropolia.md a fost îngrijită de Alexei Galiţ, actualul decan al Facultatii de Teologie din Chişinău.

Responsabil de varianta actuală a paginii (versiunea nouă din septembrie 2008) este Pr. Octavian Moşin.

 6. Pagina P.S. Petru de de la mănăstirea Hâncu

www.eph.md

anul infiinţării: iunie 2006 (versiunea veche), mai 2007 (versiunea nouă)

P.S. Petru (Musteaţă)

 Eph.md este una dintre cele mai active pagini de spiritualitate creştină ortodoxă din Republica Moldova. Deşi pagina se intitulează a P.S. episcop Petru, totuşi cuprinde în sine mai mult decât biografia şi activitatea Preasfinţitului Petru dar şi aşa rubrici ca Viaţa în Mănăstire, Învăţătură de Credinţă Ortodoxă, Casa Copilului (Casa de Copii “Preafericitul Iosif)

Iniţiatorii acestei pagini abordează o tematică mult mai largă şi anume: Ştiri din viaţa bisericii, Ortodoxia în lume, Articole polemice, Zorile Apocalipsei etc.

 7. Portalul tineretului ortodox din Rep. Moldova

www.logos.md

/logos.md/forum/

anul înfiinţării: februarie 2007

Autori: Viorel Cerneavschi, Andrei Staver şi Alexandru Leascenco…)

Scopul paginii logos.md – de a prezenta ce e cu adevarat Ortodoxia, de a promova valorile creştine printre tineri.

Scopul forumului/logos.md/forum/

– ca tinerii să obţină un raspuns creştin la întrebările pe care le frământă

– de a forma o comunitate creştină în jurul portalului Logos.

– de a organiza diferite acţiuni de binefacere.

– organizarea periodică de întâlniri nevirtuale – offline-uri cu tinerii interesaţi de Ortodoxie.

 Între anii 2007-2009 tinerii de la logos.md au creat o bogată arhivă de materiale audio şi video în limba română şi rusă care la momentul de faţă numară în jurul la 1,5 TB.

 8. Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Iacov Persul, loc. Sireţi, r. Străşeni

www.manastirea-sireti.md

anul infiinţării: martie 2007

Arhimandrit Porfirie (Dobre)

 9. Teologie Ortodoxă

www.teologie.net

anul infiinţării: aprilie 2007

Autor: Ieromonah Petru Pruteanu

 Între resursele creştine autohtone, pagina Teologie Ortodoxă, s-a evedenţiat prin bogata sa Biblioteca Electronică, care în decursul a trei ani a fost îmbogăţită sistematic cu : Texte Liturgice, Carţi, Monografii, Disertaţii, Cursuri, Studii, articole şi recenzii, Traduceri şi altele.

 Pagina teologie.net pe parcursul ultimilor ani, a mai reflectat activitatea Şcolilor teologice din cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni şi a Mănăstirii cu hramul „Naşterea Domnului” din s. Zăbriceni r. Edineţ şi a oferit materiale despre Episcopia de Edineţ şi Briceni (mănăstiri, blagocinii, parohii).

 10. Personalităţi basarabene, Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă data

www.personalitatibasarabene.info

anul infiinţării: iunie 2007

Construită iniţial pe platforma gratuită wordpress, după care la începutul anului 2008, proiectul a fost trecut pe domeniul propriu .info

Autor: Bortă Mihail, Romeo Semeniuc.

Scopul www.personalitatibasarabene.info: Redescoperirea păstorilor spirituali ai Basarabiei, sf. sec. 19 – înc. sec.20.

 11. Asociaţia Studenţilor creştini ortodocşi români din Basarabia

 http://www.ascor.md/

 anul infiinţării: iunie 2007 (versiunea veche) din septembrie 2010 (versiunea nouă)

Preşedinte: Iulian Rusanovschi

 12. Mănăstirea Frumoasa

www.frumoasa.md

anul înfiinţării: 4 octombrie 2007

Pagină înfiinţată la iniţiativa Arhimandritului AMBROZIE (Munteanu), duhovnicul mănăstirii Frumoasa, s. Frumoasa, r. Călăraşi.

 13. Centrul de pelerinaje Emaus – Pelerinul Moldovei

www.pelerinaj.md

anul infiinţării: februarie 2008 (versiunea veche), martie 2010 (versiunea nouă)

director: Ion Suman

Obiectivele www.pelerinaj.md :

• Pelerinaje şi excursii la mănăstirile şi locurile sfinte din Republica Moldova şi de peste hotare.

 14. Blogul bisericii Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

www.bisericaortodoxa.blogspot.com

anul infiinţării: aprilie 2008

Pagină înfiinţată la iniţiativa Pr. Severian Gheras, parohul bisericii cu hramul Sf. Mare Mucenic Ioan cel nou de la Suceava din Chişinău.

 15. Portalul Ortodoxia. Biserica Sf. Treime din s. Lucaseuca

www ortodoxia.md

anul infiinţării: 1.02. 2009

Pagină înfiinţată la iniţiativa Pr. Iulian Raţă, parohul bisericii cu hramul Sf. Treime din s. Lucaseuca, r. Orhei.

 Ortodoxia.md – un portal misionar creştin relativ nou, dar care într-o perioadă scurtă de timp, a câştigat simpatia atât creştinilor din Rep. Moldova cât şi a celor din România. „O versiune mai veche nu am avut. Cu această versiune am început, îmbogăţindu-o pe parcurs pe cât ne-a stat în puteri şi pe cât a binecuvântat Domnul nostru de sus!” (Pr. Iulian Raţă)

 Ortodoxia.md în nici doi ani de activitate, a adunat o bogată arhivă creştină, expusă în următoarele rubrici:

 Ştiri religioase, Articole Ortodoxia.md, Articole preluate, Descopera ortodoxia, Acatiste, paraclise și rugăciuni, Întreabă preotul, Biserica Sfinta Treime, Calendar creştin ortodox, Colinde (audio), Articole de la vizitatori, Poezie ziditoare de suflet, Mănăstiri și locuri sihastrice din Basarabia, Proloagele Sfinţilor şi a Sfintelor, Biblioteca crestinului ortodox, Bibliotecă audio/muzică ortodoxă, Bibliotecă video, Gustări de post, Site-uri ortodoxe, Galeria foto, Harta sitului, Contacte, Religia în şcoală (material didactic).

 Un element important al paginii ortodoxia.md îl constituie calendarul creştin ortodox pe stil vechi şi nou, cu pomenirea sfinţilor de peste an, şi care mai cuprinde în sine următoarele secţiuni: Evanghelia zilei, Apostolul zilei, Rugăciunea zilei, File din Pateric, Pilda zilei, Biblia într-un an.

 16. Toaca. Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul

www.toaca.md

Arhiva electronică a paginii începe cu Nr. 6, din iunie 2009.

 17. Moldova Creştină – Portalul misionar creştin

www.moldovacrestina.info

anul infiinţării: noiembrie 2009

 Portalul misionar creştin Moldova Creştină, a apărut dintr-o necesitate stringentă a vremurilor în care trăim. Astăzi, când prozelitismul sectar a invadat de-a binelea întreg spaţiul virtual, o mână de creştini ortodocşi, au venit în întâmpinarea oamenilor însetaţi de Dreptate şi Adevăr, cu această pagină, al cărei scop este de a aduce la cunoştinţa tuturor mulţimea de ramificaţii sectare, care de peste o sută de ani sapă necontenit la temelia Bisericii Creştine Apostolice.

 18. Asociaţia Ortodoxă Clopotarul

www.clopote.md

anul infiinţării:

decembrie 2009

Pagina www.clopote.md apare în limba română, rusă şi engleză. Această pagină poate fi accesată atât de pe domeniul www.clopote.md cât şi de pe www.russian-bells.com (versiunea engleză) şi www.kolokola.eu (versiunea rusă).

Director: Denis Latîşev

 Obiectivele www.clopote.md:

• promovarea artei clopotelor în parohiile şi mănăstirile republicii, în centre universitare, precum şi oriunde va fi nevoie;

• Organizarea cursurilor de înstruire şi perfecţionare a clopotarilor;

• Editarea revistei ortodoxe “Clopotarul”;

• Organizerea seminarelor, conferinţelor şi expoziţiilor;

• Organizarea de festivaluri în cadrul cărora vor avea loc diverse acte de caritate, educative, social culturale.

 19. Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Ghidighici, Municipiul Chişinău.

www.biserica-ghidighici.md

noiembrie 2010

Pagină înfiinţată la iniţiativa Pr. Maxim Melinti, parohul bisericii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Ghidighici, municipiul Chişinău.

 20. Academia de Teologie Ortodoxă din republica Moldova

www.teologie.md

Pagina Academiei de Teologie Ortodoxă Moldova

Alexei F. Galit

anul infiinţării: —

Internetul în mediul eclesiastic din Republica Moldova – un deceniu de prezenţă creştină.

 Concluzii:

În cei aproape doisprezece ani de muncă în domeniul resurselor creştine din internetul autohton, s-a reuşit crearea unei prezenţe solide în blogosfera moldovenească. Prezenţa paginilor creştine, au adus şi rezultatele aşteptate şi anume: Propăvăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, a fost posibilă în tot întinsul fără de margini ale internetului (forumuri, reţele sociale, bloguri); Catehizarea în rândurile tinerilor şi a catehumenilor şi nu în ultimul rând prin implicarea activă a Bisericii în mediul online, s-a arătat că Biserica Creştină Ortodoxă nu este un vas învechit bun de dat la fier uzat, ci dimpotrivă a fost, este şi v-a rămâne acel Stâlp puternic de consolidare şi de întărire spirituală a societăţii.  Preoţilor şi mirenilor implicaţi activ în răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu în mediul online, le dorim ca Misiunea lor să fie bine primită întru Slava Sfintei Treimi. Iar de pe poziţiile „cucerite” până acuma, cu atâta muncă şi efort să nu dea înapoi, ci să meargă tot înainte propăvăduind pe Hristos şi Evanghelia Sa. Iar acelor (preoţi, mireni) care recent au aflat de posibilitatea Misiunii creştine în internet şi ar dori să se implice şi ei prin construcţia unor pagini în internet fie pentru biserică, mănăstire sau a unui blog personal, le recomandăm să citească săptămâna viitoare pe www.moldovacrestina.info următorul articol : „Recomandări etice şi tehnice pentru construcţia unei pagini creştine în internet”.

 A consemnat pentru www.moldovacrestina.info Mihail Bortă, magistru în Teologie Ortodoxă; web designer şi consultant în tehnologii informaţionale.