Noi apariții editoriale de la nevoitorii Mănăstirii Curchi: ”Egipteanca”

   Printele Augustin Zaboroșciuc, nevoitor al Sfintei Mănăstiri „Nașterea Maicii Domnului” din s. Curchi, delectează cititorii creștini cu cea dea treia apariție editorială: Egipteanca, Este dedicată tinerilor și desigur, sufletelor dăznădăjduite ce lunecă spre „țara Egiptului”, a păcatului.

„Această istorisire, care se deosebește de viața Sfintei Maria Egipteanca , scrisă de Sfântul Sofronie Patriarhul Ierusalimului. La baza acestei lucrări s-a pus experiența dureroasă și chiar tragică a două suflete care, pe căi diferite, au mers spre Dumnezeu – Cel în care fiecare dintre noi își găsește pacea sufletului” – mărturisește autorul.

La rândul său, Părintele Schimonah Irineu Pânzaru, este convins că: ”Lectura unei asemenea cărți, ne întărește surprinzător în iubirea pentru Dumnezeu și pentru oameni”.
Chiar sperăm din tot sufletul că această carte, nu va fi ultima ci se va dovedi a fi o bună continuare a muncii ziditoare de suflete din colecția Părintelui Augustin.
www.ortodoxia.md