Preafericitul Patriarh Kiril – Noi toţi suntem membri unui singur trup – Biserica lui Hristos
 La 8 iunie 2012,  în timpul vizitei sale pe insula Cipru Patriarhul Kirill s-a întâlnit cu membrii familiei Arhimandritului Efrem, iegumenul mănăstirii Vatopedu. Mama, fraţii şi surorile Arhimandritul Efrem şi alţi membri ai familiei cu bucurie l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, şi şi-au exprimat recunoştinţa profundă pentru susţinerea iegumenului în încercările grele prin care a trecut.
„Apreciem înalt poziţia dvs de care aţi dat dovadă faţă de personalitatea sa şi faţă de fraţii din mănăstirea Vatopedu. Scrisoarea dumneavoastră către preşedintele Greciei, este un simbol al susţinerii pentru fraţii din republica greacă.”- cu aceste cuvinte s-au adresat rudele stareţului către Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Kiril.
 
„Apostolul Pavel ne-a învăţat cum trebuie să procedăm când unul dintre noi este în suferinţă, – a spus Sanctitatea Sa. – Noi toţi suntem membri unui singur trup – Biserica lui Hristos. Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; şi dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. ( 1 Cor. 12:26). Deci, eu nu am facut nimic deosebit, nu este nici chiar datoria mea, ci pur şi simplu un comportament obişnuit al unui creştin, la vederea suferinţei fratele său. „

În continuarea discuţiei  Sanctitatea Sa a reamintit că stareţul Efrem a condus delegaţia mănăstirii Vatopedu care a însoţit la sfârşitul anului 2011, Brâul Maicii Domnului, când acesta a fost adus spre închinare în Rusia. Cum a remarcat conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, în cursul unei luni în diverse oraşe din întreaga ţară, s-au închinat Brâului Maicii Domnului trei milioane şi jumătate de oameni.

 

site sursă www.pravoslavie.ru

traducere www.ortodoxia.md