Un an de la înfiinţarea Centrului de misiune ortodoxă
  Acum un an, în data de 28 noiembrie, la începutul postului „Naşterii Domnului”, în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă , cu stăruinţa lectorului Nicolae Zagnat, profesor de sectologie şi îndrumări misionare şi a diaconului Andrei Iraşcu îşi face lansarea un centru de misiune ortodoxă, avîndul drept exemplu şi ocrotitor pe misionarul basarabean – Arhim. Anatolie Tihai.


Astăzi la împlinirea unui an de existenţă, Centrul de misiune ortodoxă, poate face nişte totaluri dar şi planuri de viitor, dar mai cu seamă în această zi se cuvine să mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate, cerînd ajutor în realizarea celor bineplăcute Lui.
La împlinirea unui an de existenţă, s-a hotărît organizarea unui concurs de desene cu tematica: „Tinereţe, Ortodoxie şi Misionarism”. Acţiunea de astăzi a demarat cu o panihidă în cinstea vrednicului de pomenire Arhim.Anatolie de la moartea căruia se împlinesc 119 ani. Panihida a fost săvîrşită de preotul-spiritual al SLTO – pr.Victor Ceresău şi diac.Mihail Vicol.
Manifestarea a continuat cu un cuvînt de salut din partea preşedintelui Centrului de misiune – diac. Andrei Iraşcu, care i-a îndemnat pe tineri să participe cu aceeaşi dăruire într-u propovăduirea Cuvîntului lui Dumnezeu. Preşedintele onorific – Prot.Vetcislav Cazacu a apreciat buna organizare a centrului şi a subliniat importanţa misiunii ortodoxe, facute anume de către tinerii de la teologie printre oamenii însetaţi de „cuvîntul adevărului”.
D-na Rodica Slivca, director adjunct pe învăţămînt în cadrul Seminarului Liceeal de Teologie Ortodoxă, a catalogat ca fiind foarte binevenite activităţile organizate în cadrul Centrului de misiune ortodoxă, căci odată cu apariţia acestuia s-a activizat foarte mult implicarea seminariştilor în activităţi extra-curriculare, ceea ce le permite să aplice în practică cele învăţate în cadrul orelor.
A urmat concursul propriu-zis, astfel că fiecare participant a trebuit să-şi expună în cîteva cuvinte mesajul pe care a dorit să-l transmită prin desen. În urma deliberării, juriul a decis să-i acorde locul I, seminaristului – Onica Roman, care a primit şi un premiu bănesc în sumă de 500 de lei, locul II a fost ocupat de studentul anului IV – Cociug Andrei, cu un premiu de 200 de lei şi locul III – Boico Vadim, cu un premiu de 100 de lei. Toţi ceilalţi participanţi au primit un premiu de consolare în valoare de 20 de lei.
Deasemenea au fost menţionaţi membrii activi ai Centrului de misiune ortodoxă cu cîte un calendar de masă, cu ajutorul căruia să-şi poate organiza bine timpul astfel încît să reuşescă să participe la cît mai multe activităţi misionare.

***