Recent, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, Prot. Mitr. Victor Mihalachi, Protopop de Strășeni, a prezidat adunarea preoţilor din circumscripţie. Evenimentul a fost precedat de oficierea Sfintei și Dumnezeeștii Liturgii în biserica cu hramul „ Adormirea Maicii Domnului ” din satul Dolna şi de mărturisirea preoţilor. În cadrul şedinţei, Preacucernicul Părinte Victor a adus la cunoştinţa slujitorilor ordinea de zi a ședinței. Un spaţiu aparte s-a rezervat discuţiilor cu privire la pregătirile din Protopopiat pentru prăznuirea Nașterii Domnului. În acest context, Părintele Prtopop a îndemnat slujitorii să se implice mai activ în activităţile pastorale, îmbinate cu asistenţa morală şi caritabilă a credincioşilor, în special a celor din păturile socialmente vulnerabile. Să fie mai active și să părticipe la festivalul „Florile Dalbe” care se va desfășura pe data de 09.01.2016 la mănăstirea Țigănești. Totdată, s-a discutat şi asupra planului de acţiuni cultural-duhovniceşti, programte pentru perioada anului 2016 care este declarat a activităților sociale și slujire misionară în rândul tinerilor, activități prioritare pentru Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Au fost propuse includerea în planul de activitate a protopopiei pentru anul 2016 petrecerea seminarelor dedicate activităților sociale și slujire misionară în rândul tinerilor. Au fost puse în discuție și problemele cu care se confruntă preoții și profesorii de religie din parohiile raionului în școală. Preoții au fost îndemnați de către părintele protopop să participle mai active la cursurile de formare continua pentru profesorii de religie dar și la ănscrierea acestora la cursurile de masterat care se desfășoară atît în cadrul ATOM cît și la USM.