12900256_670192879790263_792170989_n     

Cu binecuvântarea Presfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni s-au mai desfăşurat două conferinţe din ciclul conferinţelor cu genericul “Momeala paranoiei apocaliptice – metodă sectară eficientă de secerare a sufletelor” conferenţiate de preot prof. Octavian Solomon, Preşedintele Sectorului Eparhial de Activitate Misionară, Antisectară şi Antischismatică a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.

     octavian 005Năpustirea tot mai frecventă a Martorilor lui Iehova pe la casele oamenilor nu poate fi calificată decât ca o barbarie colosală. Nici nu mai putem vorbi de un prozelitism în comuna Bravicea, raionul Călaraşi. Ceea ce fac iehoviştii în această comună se numeşte barbarie sectară. Creştinii acestei comune au fost istoviţi la propriu de acţiunile “evanghelizatoare” şi de agresivitatea grupurilor organizate iehoviste. Grupuri peste grupuri fac de gardă cu panourile lor publicitare sau colindă unii după alţii casă de casă cu paranoia apocalipsei lor eretice. Deşi respinşi de creştini, aceştia pun în aplicare noi şi noi metode de propagandă sectară. Bunăoară, mai nou, opresc elevii din drumul lor spre scoală şi le îndeasă în ghiozdanele micuţilor revistele lor eretice: “Turnul de Veghere” şi “Treziţi-vă” îndemnându-i pe aceştia ca împreună cu părinţii lor să citească maculatura pseudo-apocaliptică. Imaginarul osândelor în aceste reviste s-a înăsprit cu mult. Iehoviştiioctavian
au parcă o plăcere sadică în a reprezenta prin imagini sau în a evoca prin cuvânt o gamă infinită de torturi rezervată pentru “păcătoşii ortodocşi” care nu vor să le primească ideologia lor contradictorie. Aceştia vin cu psihoza lor inventând şi reinventând Cuvântul lui Dumnezeu după propria lor măsură şi ştiinţă. Ascultându-i pe iehovişti chiar ai impresia că Iadul a invadat pământul depăşind şi umbrind cu mult harul şi pronia lui Dumnezeu, aşa cum şi susţin ei dealtfel. Şi asta nu este tot. Speranţa de a figura printre cei aleşi ţi-o oferă tot iehoviştii, pas cu pas, după revistele lor eretice:

  • Este Sfârşitul Aproape? – este subtitlul revistei “Turnul de Veghere” din 1 mai 2015 pe care cu mândrie ţi-o oferă martorii pentru a te documenta de cataclismul armaghedonic ce te aşteaptă dacă rămâi ortodox. Soluţia pe care tot ei ţi-o oferă o găseşti la pagina 8 din aceeaşi revistă în articolul “Mulţi oameni vor supraveţui sfârşitului şi tu poţi fi printre ei”. Condiţia explicativă de a fi printre ei este de a trece la organizaţia lor.
  • Cum consideră Dumnezeu războiul? – este altă întrebare într-o traducere puţin stângace de pe coperta revistei din data de 1 noiembrie 2015. O nouă revistă de paranoie armaghedonică, care pe lângă evidenţierea fugitivă a unor date istorice trece direct la tema centrală, adică la un “Hristos” războinic care va veni “călare pe cal” împreună cu “îngerii săi puternici”şi legitim îi va restabili pe oprimaţii şi victimizaţii martori de-ai lui Iehova nimicindu-i pe ortodocşii (n.a.) care s-au împotrivit a intra în organizaţia lor. Articolul “Cum consideră Dumnezeu războiul în presentde la pp. 7-8, spune tot ce este de spus în acest sens.
  • O a treia revistă pe care martorii ţi-o vor pune în mănă este revista „Treziţi-vă”tot din luna noiembrie 2015. Această revistă vine cu o întrebare la fel de sugestivă “ Este religia pe cale de dipariţie?” Iar prin articolul de la pagina 5: “Părăsirea religiei organizate a fost prezisă! ” vor încerca să-ţi impună ideea de a dezerta din ortodoxie, care oricum va fi nimicită, deoarece după concepţia iehovistă credinţa noastră este “Babilonul cel Mare”ce urmează să fie distrus.
  • Şi bineînţeles că discuţiile vor deveni foarte aprinse dacă iehovişii iţi vor da şi rezoluţia revistei Turnul de Veghere din data de 1 ianuarie 2015 care vine cu o prezentare cam penibilă: “Un guvern incoruptibil”. Despre ce guverne vorbesc iehoviştii? Bineînţeles că aceştia vobesc împotriva cuvintelor Mântuitorului care spune că Împărăţia Lui nu este din lumea aceasta. Nu mai ţin cont de “cerul nou şi pământul nou”. Martorii lui Iehova vorbesc de un guvern instaurat aici pe pământ ca un Regat-Împărăţie pe o perioadă fixă de 1000 de ani. Acest regat va avea după ei un forum suprem de conducere pe norii cerului format din 144.000 de martori. Stupefiaţi, veţi afla că Regatul şi-a început deja activitatea din anul 1914, când Hristos a revenit în sânul organizaţiei martorilor lui Iehova în chip nevăzut şi pregăteşte împreună cu martorii ziua cea mare a Armaghedonului, adică a războiului final în care Iehova îi va răzbuna crunt pe fidelii lui martori nimicindu-i atât pe ortodocşi cât şi pe toţi ceilalţi care nu au dat curs evanghelizării la care au fost supuşi în repetate rânduri pe la poartă.
  • Turnul de Veghere din data de 1 martie 2015 prezintă pozele sau mai bine zis o parte din pozele guvernanţilor lui “Isus” din grupul select al celor 144. 000 de martori, unde nici Ioan Botezătorul nu a intrat, el nefiind găsit vrednic de forumul de conducere. Pe lângă poza unui “Isus”gigant şi îmbătrânit la chip cu barbă sură şi părul încărunţit, vedem pe această revistă şi chipurile unor bătrâni stilaţi cu ochelari şi la cravată care care râd în hohote împreună cu alţi hliziţi mai tineri de misiunea care li s-a încredinţat pentru 1000 de ani, de a fi conducători supremi. Tot pe copertă, la sfârşitul aceleiaşi revistei avem şi o altă poză care ne arată şi ce anume vor face pe pământ timp de 1000 de ani cei care nu au ajuns în forumul de conducere de pe norii cerului. Adică acei care au rămas aici şi nu au fost găsiţi destul de vrednici de a fi conducători. Poza ne prezintă un chef cu lăutari la natură la care vin şi vin să participe salvaţii martori de prin pădure hliziţi şi ei că au ajuns în Regatul Iehov şi se pot distra cu lăutari în sfârşit.
  • Cei care acceptă o discuţie mai îndelungată şi o primire repetată a martorilor la un studiu intensiv şi psihodepresiv al Sfintelor lor Scripturi primesc un cadou suplimentar cu tâlcuirea iehovistă a Apocalipsei, verset cu verset. Cartea se numeşte “REVELAŢIA, grandiosul deznodământ se apropie”. În această tâlcuire a apocalipsei sunt introduse date exacte, ani, timpuri legate de evenimente neînsemnate din istorie cărora li s-a dat o amploare apocaliptică, şi multe alte poze preluate din diverse benzi desenate. Citind această lucrare şi meditând asupra pozelor ai impresia că toţi scribii care au lucrat asupra ei au fost sub inspiraţia halucinogenilor de mare risc. Această tâlcuire ar trebui redefinită cu numele de “Represiunea vieţii de apoi”.

   octavian 004    Anume după astfel de lucrări putem să observăm cât de frustrată poate fi Organizaţia Martorilor. Cercetându-le editorialele ne punem întrebarea firească: cât sunt de marcaţi martorii lui Iehova de religie şi cât sunt de marcaţi de paranoia psihică?

     Tot ei şi răspund dealtfel acestor problematizări prin propria lor literatură şi în consecinţă putem să afirmăm cu certitudine faptul că ei sunt marcaţi de frică, iar dumnezeul martorilor nu este unul evanghelic ci mai degrabă este unul luciferic, ascuns sub perdeaua unor scripturi modificate în conţinut şi în exprimare.

       În încercarea de a contracara ameninţările iehoviste, care în ultimul timp răsună multoctavian 002 mai tare decât făgăduinţele lui Dumnezeu şi pentru a combate profetizările armaghedonice şi teoriile eronate ale unui nou tărâm al făgăduinţei iehovist s-au desfăşurat două conferinţe.

  • Una din conferinţe s-a desfăşurat înainte de începerea Sfântului şi Marelui Post în localitatea Cărpineni, raionul Hânceşti, unde protoiereul Grigore Iov de la Biserica cu Hramul Soborului Sfântul Ioan Botezătirul, a invitat mai mulţi preoţi împreună cu enoriaşii lor pentru a asista la conferinţa din ciclul: „Momeala paranoiei apocaliptice – metodă sectară eficientă de secerare a sufletelor”.
  • Altă conferinţă din acelaşi ciclu s-a desfăşurat în localitatea Bravicea, raionul Călăraşi. Protoiereul Rostislav Ţîmbal, parohul bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitate a organizat desfăşurarea conferinţei în casa de cultura a localităţii, unde au fost invitaţi atât sătenii comunei cât şi preoţii şi sătenii din comunele limitrofe. La conferinţă a participat şi primarul localităţii Bravicea, Alexei Zatic, împreună cu alte oficialităţi. Cu toţii au descris prozelitismul agresiv la care sunt supuşi sătenii din Bravicea de către gruparea martorilor lui Iehova. Primarul a vorbit şi de demersurile pe care le-a făcut către centrul regional al organizaţiei în cauză, pentru stoparea acestei agresiuni prozelite. Cum aceste demersuri locale nu au dat nici un rezultat, primarul localităţii a depus împreună cu sătenii o petiţie către centrul general al organizaţiei din Chişinău, prin care se cere stoparea prozelitismului iehovist.

Conferenţiarul acestor întruniri a fost preotul Octavian SOLOMON, care a demascat metodele prozelitismului sectar şi a combătut argumentele false pe care le invocă martorii în prozelitismul lor.