La una dintre obișnuitele întîlniri cu credincioșii, după Vecernie, o femeie evlavioasă i-a mărturisit patriarhului Pavle al Serbiei, că a avut  o vedenie cu Sfînta Petka ( Sfînta Parascheva cea Nouă), care i-a destăinuit  o mare taină.

-Ce să zic? I-a răspuns el, eu nu sunt decît un biet patriarh, mie nu mi s-a  arătat niciodată…

Astfel, patriarhul i-a dat de înțeles că nu se cuvine  să ne lăudăm în fața oamenilor  cu astfel de trăiri, nici să ne mîndrim  cu ele.

Sursa: ”Un sfînt al vremurilor noastre”, Jean-Claude Larchet, pag. 134