0
0

Părinte! Mă tem că aș putea să cad în multe păcate, în special desfrânare(curvie). Și chiar dacă până la căsătorie aș fugi de acesta, cum aș putea să cunosc că cu femeia care aș dori să fac un legământ de unire în fața lui Dumnezeu nu a fost desfrânată sau adulteeră? Fiind că spune Sfântul Apostal Pavel în Epistola întâia către Corinteni cap.6 ver.16 \”Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânate este un singur trup cu ea? \”Căci vor fi – zice Scriptura – cei doi un singur trup.\” și cap.6 ver.9 \”Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.\” Deci voi fi desfrânat în rând cu ea. Iar răsplata păcătului eu o cunosc, este moartea. Cu multă durere în suflet voi spune atunci, mi-a ajutat Dumnezeu să-mi construiesc toată viața o casă, și iată într-o zi eu am dărâmat-o, petrecând cu frumusețea trecătoare și părăsind poruncile Lui.

  • Mihail a întrebat 14 ani ago
  • last edited o lună ago
  • You must to post comments
0
0

Frate Mihail , ceia ce la noi e cu neputință la Dumnezeu e cu putință, și de ce cauți în scriptură numai cele verseturi care te compromit , citește și viețile sfinților și vei vedea câte desfrinate sau mântuit , un exemplu foarte bun este Sfinta întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Ia de la ei exemplu. Dar dacă totuși nu te convingi atunci mergi de ea chipul îngeresc, adică te călugărește .

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.