Mărturisirea credinţei
Mai mulţi călători treceau cu rapidul Frankfurt-Bale pe lângă un sat în mijlocul căruia se înălţa o biserică nouă. Un tânăr, ce părea a fi student, zise:
– Sătenii de aici şi-ar fi putut folosi mai bine banii făcând o sală festivă decât zidind o biserică nouă. Ar fi fost mai moderni.
Un vecin de tren îl privi şi îi zice:
– De ce nu biserică? Ce ai împotriva ei?
– Astăzi numai proştii merg la biserică.
– Ei bine, zise, eu sunt unul dintre acei proşti. Şi eu merg la biserică în fiecare duminică. De altfel, sunt profesor la Universitatea din Leipzig.
– Şi eu sunt unul dintre ei, adăugă un consilier de la Curtea de Casaţie.
Tânărul s-a ruşinat şi s-a retras într-un colţ.
preot Nicolae Pura, Pilde, 2004