Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte

(5/18 Decembrie)

Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)

Rugăciunile începătoare, obligatorii:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!


CONDACUL 1:
Cela ce din pruncie, te-ai adus lui Dumnezeu jertfa fara prihana prin fapta buna. Parinte fericite, saditor si intaritor crestinatatii ai fost, podoaba cuviosilor si cetatean pustiei, dupa vrednicie laudat, mijloceste cu rugaciunile tale catre milostivul Dumnezeu, sa fim izbaviti de toate nevoile, pentru care si noi, cu credinta strigam catre tine: Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava de Dumnezeu Sfintit!

ICOSUL 1:
Intreaga viata ta, din pruncie o ai inchinat lui Hristos Dumnezeu, Sava Prea Cuvioase, de care fiind intarit, toate patimile trupului le-ai facut roabe gandului celui cu totul smerit, silindu-te a supune pe cel mai rau, celui mai bun. Pentru aceasta te rugam: ajuta-ne si noua nevrednicilor, sa-ti aducem aceste laude:
Bucura-te, de Dumnezeu inteleptite Parinte;
Bucura-te, ca au luminat toata lumea cu stralucirile minunilor si faptelor tale;
Bucura-te, ca toata lucrarea minunilor, de la Duhul Sfant ai luat;
Bucura-te, ca inca din scutece, te-ai aratat vas Sfintit;
Bucura-te, ca pururea indemni pe oameni, sa urasca dulcetile cele de suflet pierzatoare;
Bucura-te, luminatorul gandurilor noastre, pe care le indreptezi numai spre fapte bune;
Bucura-te, ca in mainile tale, pururea ai purtat crucea Domnului;
Bucura-te, ca toate inselaciunile si mestesugirile viclenilor diavoli, cu puterea crucii le-ai biruit;
Bucura-te, ca dupa ce ai adormit, lumina cea neapusa pe tine te-a primit;
Bucura-te, ca acum in ceruri, cu Dumnezeiasca lumina esti stralucit;
Bucura-te, organ curat al Duhului Sfant;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL AL 2-LEA:
Viata cu buna credinta pe pamant petrecand, locas curat Duhului Sfant, te-ai aratat, luminand pe toti cei ce vin la tine cu credinta, prea fericite Parinte. Pentru aceasta si noi indraznim sa alergam la tine si-ti cerem ca sa rogi pe Dumnezeu, sa lumineze sufletele noastre, a celor ce te laudam pe tine si cu umilinta cantam: Aliluia.

ICOSUL AL 2-LEA:
De Dumnezeu inteleptite si intru tot sfintite Sava, Parintele nostru, intocmai cu ingerii statatorule si impreuna vorbitorule cu proorocii, locuitorule cu dreptii si cuviosii, iar cu Apostolii si Mucenicii mostenitor fericirii vesnice. Cela ce in lumina cea neinserata acum locuiesti, primeste, rugamu-te si de la noi, aceste cantari de cinstire, pe care ti le aducem in ziua praznuirii tale, strigandu-ti asa:
Bucura-te, prea fericite, care neincetat privesti fata Mantuitorului Hristos;
Bucura-te, cela ce prea luminat te desfatezi acum in ceruri;
Bucura-te, faclia infranarii cea nestinsa;
Bucura-te invatatorul si indrumatorul monahilor cel prea minunat;
Bucura-te, ca pururea stralucesti pe credinciosi, cu razele dragostei tale;
Bucura-te, stalpul rabdarii cel neclintit;
Bucura-te, intarirea si puterea celor ce te cinstesc pe tine cu credinta;
Bucura-te, izvor nesecat de tamaduiri;
Bucura-te, Cetatean al Pustiei cu adevarat;
Bucura-te, ca pustiul l-ai socotit, ca pe un rai Dumnezeiesc;
Bucura-te, ca vietuind in pustie, roduri vrednice al odraslit;
Bucura-te floare inmiresmata a Cuviosilor;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL AL3-LEA:
Pe pamant, cu buna credinta ai vietuit, bine placand Domnului,
intarind si tamaduind pe toti cei ce alergau la tine cu credinta. Iar acum desfatandu-te in locasurile cele de sus, neincetat canti lui Dumnezeu cu toti dreptii si cuviosii, cantarea: Aliluia.

ICOSUL  AL 3-LEA:
Sava, de Dumnezeu inteleptite, locasul cel curat al Duhului Sfant, indreptatorul   monahilor,   cumpana   infranarii   cea   dreapta,   a   smereniei inaltari. invredniceste-ne si pe noi, ca din inimi curate, sa-ti aducem acum, aceste dulci cantari de lauda :
Bucura-te, ca pururea te rogi lui Hristos, ca sa daruiasca Bisericii un  cuget curat;
Bucura-te, ca monahilor le-ai fost indreptator;
Bucura-te, canon de fapta buna prea adevarat;
Bucura-te, ca vezi curat Sfanta Treime;
Bucura-te scara care duce la ceruri;
Bucura-te, povatuitor si ajutator al celor ce calatoresc;
Bucura-te, ca toate patimile le-ai indreptat cu varsarea lacrimilor;
Bucura-te, ca pe toti cei ce alearga la ajutorul tau, ii vindeci;
Bucura-te, intarirea Bisericii cea neclintita;
Bucura-te, al Dumnezeiestii petreceri, povatuitorule;
Bucura-te, cela ce ai supus trupul, facandu-l rob al Duhului;
Bucura-te, al multor credinciosi, indreptarea si mantuirea;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL  AL 4-LEA:
Intocmai ca un inger, ai vietuit pe pamant, iar acum te veselesti in ceruri, desfatandu-te cu toate bunatatile, pe care Dumnezeu le-a pregatit alesilor Sai. De aceea te rugam, nu ne trece cu vederea nici pe noi si ne ajuta sa fim vrednici a canta cu tine: Aliluia.

ICOSUL AL 4-LEA:
Invatatura pustniceasca adunand pe pamant, Cuvioase Parinte Sava si asuprerile potrivnicilor cu varsarile lacrimilor tale biruind intocmai ca o scara Dumnezeiasca, care duce la ceruri, asa a fost intreaga ta viata cea bine placuta lui Dumnezeu. Pentru aceasta si de la noi auzi aceste laude:
Bucura-te, ca ai sadit in inimile credinciosilor, rodurile bunei credinte;
Bucura-te, ca faptele tale minunate si nenumarate, stralucesc intocmai ca   stele cerului;
Bucura-te, ca esti lauda lumii crestine;
Bucura-te, inflorirea pustiei, cea plina de mireasma duhovniceasca;
Bucura-te, intarirea si mangaierea celor neputinciosi;
Bucura-te, povatuitorul celor ce calatoresc, cu corabia acestei vieti;
Bucura-te, ca pana si fiarele din pustie, te ascultau si se supuneau tie;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale, al mantuit poporul Palestinei de o seceta cumplita, care bantuia de peste cinci ani;
Bucura-te, codru prea minunat al pustiei;
Bucura-te ca ai inmultit turma cea cuvantatoare a lui Hristos;
Bucura-te, lauda faptelor celor bune;
Bucura-te, frumusetea cea prea stralucita a tuturor Sfintilor;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL AL 5-LEA;
Lepadand toate cele vremelnice ale lumii acesteia, inca din frageda tinerete te-ai retras in pustie, unde ai petrecut in saracie, smerenie si grea nevointa, pana la varsta de 94 de ani . Iar acolo ai fost ctitor de manastiri si mari lavre pentru monahi, care pana astazi inalta in ele rugaciuni de multumire lui Dumnezeu si cantand neincetat, dulce si ingereasca cantare: Aliluia.

ICOSUL AL 5-LEA:
Fiind   imbunatatit   cu   darurile   cele   duhovnicesti,   toate   cele frumoase  si  amagitoare  ale  lumii  acesteia,  le-ai  trecut     cu vederea  de Dumnezeu  Parinte, nelasandu-te ispitit de ele, ci prin infranare si rugaciuni neincetate izgonind pe sarpe, viata ingereasca ai petrecut pe pamant. Pentru aceasta si noi te cinstim cu aceste cuvinte :
Bucura-te, camara cea cu bun miros;
Bucura-te, traitorule pustnicestilor nevointe cu adevarat;
Bucura-te, ca pe Hristos, neabatut ai urmat;
Bucura-te, ca crucea-ti pe umeri ai luat;
Bucura-te, ca sufletul ti-ai luminat prin fapte bune;
Bucura-te, ca spre Dumnezeiasca dragoste, l-ai intraripat;
Bucura-te, ca racla moastelor tale si azi izvoraste vindecari;
Bucura-te, crinul pustiei, cel cu dulce mireasma;
Bucura-te, ca prin tine, dobandim pace si infranare;
Bucura-te, lauda poporului celui binecredincios;
Bucura-te, al tagmei monahicesti, mare cuvios;
Bucura-te, al Mantuitorului Hristos, slujitor prea mult iubit;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL AL 6-LEA:
In  lume  te-ai  aratat,  ca un   carbune  de  Dumnezeu   stralucit, luminandu-te de focul Duhului Sfant, ai luminat sufletele credinciosilor invataturile tale, Parinte Sava. Iar celor ce cu credinta alearga la ajutorul tau, cu blandete ii povatuiesti , la lumina cea neincetata, indemnandu-i a canta cu tine cantare ingereasca: Aliluia.

ICOSUL AL 6-LEA:
Intocmai cu a ingerilor asa a fost viata ta, de Dumnezeu inteleptite si la inaltime ridicandu-te, cu Stapanul Hristos a vorbi te-ai invrednicit. Iara noi minunandu-ne de aceste daruri ale vietii tale, cu umilinta iti cantam:
Bucura-te, minte luminata cu stralucirile razelor celor de sus;
Bucura-te, ca pentru nevointele tale, plata cereasca ai luat;
Bucura-te, ca prin tine am invatat sa umblam pe calea cea dreapta;
Bucura-te, biruitorule al vrajmasilor celor vazuti si nevazuti;
Bucura-te, ajutatorule cel gata al celor ce te cheama in ajutor;
Bucura-te, cela ce esti cu ingerii impreuna vorbitor;
Bucura-te, impreuna petrecatorule cu dreptii si cuviosii in camarile cele de sus;
Bucura-te, ca nu te-ai lasat biruit de gandurile cele desarte care te indemnau sa te intorci in lume;
Bucura-te, ca prin infranare si osteneli ai biruit toate patimile trupului;
Bucura-te, ca te-ai gatit pe sine-ti, vas ales si placut lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca pana la sfarsit, ai urmat Mantuitorului Hristos;
Bucura-te, ca pentru toate cele ce ai rabdat, rasplatire de daruri bogate ai luat;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL  AL 7-LEA:
Pustietatea in care ai lucrat pana la moarte,ca pe o cetate o ai facut, statornicind in tot cuprinsul ei, obiceiuri iubitoare de intelepciune, ca unul care ai stralucit intre toti parintii pustnicesti, Sava de Dumnezeu inteleptite. in acest loc sfintit si minunat, pururea te rugai si cantai Ziditorului a toate: Aliluia.

ICOSUL AL 7-LEA:
Toate cele pamantesti lasandu-le, desi cu trupul erai in lume cu duhul insa, ingerilor te asemanai, pentru ca patimile trupului omorandu-le, Treimei te-ai facut slujitor prea fericite. Pentru toate acestea iti aducem si noi aceste smerite cantari de laude:
Bucura-te, Cuvioase, ca pe pamant viata ingereasca ai petrecut;
Bucura-te, ca toate boalele oamenilor le-ai vindecat cu puterea rugaciunii;
Bucura-te, ca putere ai luat de la Dumnezeu, ca sa izgonesti duhurile cele necurate;
Bucura-te, ca te-ai aratat ca un pom cu frumoase roade, duhovnicesti;
Bucura-te, ca ai ravnit si ai urmat vietii marelui Eftimie;
Bucura-te, ca in preajma ta, multe cete de monahi ai adunat;
Bucura-te, ca toti acesti monahi, ca pe un adevarat Parinte duhovnicesc te-au ascultat si urmat;
Bucura-te, ca in toata lumea, s-a raspandit vestea ispravilor tale;
Bucura-te, ca toate taberile dracesti ai pierdut;
Bucura-te, ca si imparatii te-au venerat si ascultat ca pe un adevarat om a lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca invataturile tale, cu drag le primim si noi;
Bucura-te, ca in ceruri ai aflat plata ostenelilor tale;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cei de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL  AL 8-LEA:
Cu raza Duhului Sfant se lumineaza toti cei ce cu dragoste intru cantari te lauda pe tine Cuvioase Parinte Sava, cela ce esti slava si lauda monahilor, impodobitor pustiei si de feciorie pazitor; si cantam impreuna cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL AL 8-LEA:
Tot dorul spre Dumnezeu, tinzandu-ti din tinerete, cu toata dragostea ta, numai spre Dansul avandu-l, zburdarile trupului si asupririlor patimilor prin aspra infranare, le-ai potolit, pentru care si noi te cinstim, cantandu-ti aceste laude:
Bucura-te, ca pe sarpele care tainuia in iad, tu l-ai biruit;
Bucura-te ca ai trecut cu mare usurinta peste toate cursele lui;
Bucura-te, ca din cuptorul cu foc, ai iesit nevatamat, ca si cei trei tineri din legea veche;
Bucura-te, ca Dumnezeu te-a pazit pe tine, ca pe un vas ales al Sau;
Bucura-te, Ispravnic al deptatii;
Bucura-te, cela ce vointa ta, te-ai instrainat de patrie petrecand in pustie;
Bucura-te, ca in pustie petrecand, biruinta ai ridicat, asupra lor impotriva luptator;
Bucura-te, ca ai fost intarit cu Dumnezeiasca putere;
Bucura-te, ca esti laudat de toti binecredinciosii crestini;
Bucura-te, ca ai umblat numai pe urmele marilor cuviosi;
Bucura-te, ca intocmai ca un finic, ai inflorit in pustie;
Bucura-te, ca ai fost impodobit, cu lumina darului Dumnezeiesc;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL AL 9-LEA:
Gandul tinzandu-ti neabatut, catre cel dorit de tine, de la Dansul ai luat dar de prisosit de a face minuni, Parinte, si pe cei ce veneau la tine cu credinta, milostivindu-te, ii vindecai si ii indemnai pe toti sa cante: Aliluia.

ICOSUL AL 9-LEA:
Mintea intarindu-ti fericite, toate feluritele mestesuguri ale vrajmasului ai biruit si avand suflet prea bland si vointa puternica, incurajati de blandetea ta, te rugam sa primesti si de la noi aceste laude:
Bucura-te, omule a lui Dumnezeu si prea blandule povatuitor si grabnic ajutator;
Bucura-te, ca ai stralucit numai cu fapte bune;
Bucura-te, ca marele Eftimie cu bucurie te-a primit si a proorocit despre a ta stralucita viata;
Bucura-te, ca sufletul tau ti-ai curatit de orice pacat si intinaciune;
Bucura-te, ca ai fost impodobit cu multe si mari daruri Dumnezeiesti;
Bucura-te, ca numai prin atingerea mainilor tale, cei neputinciosi si suferinzi primeau vindecare;
Bucura-te, ca pe vrajmasul ce se salbaticea asupra ta, prin rugaciuni l-ai biruit;
Bucura-te, cela ce ai fost ocrotit nevazut, cu Dumnezeiescul dar de sus;
Bucura-te, ca te-ai invrednicit a trece din marire in marire, din putere in putere;
Bucura-te, ca in pustie multe cetati de suflet folositoare ai zidit lui Dumnezeu;
Bucura-te, cela ce din pamant secetos, izvoare de apa ai scos;
Bucura-te, ca si ploi din cer peste tarinile cele lipsite de apa, cu rugaciunile tale ai coborat;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL  AL 10-LEA:
Vas de Dumnezeu insuflat al intelegerii Duhului Sfant, te-ai facut placutule a lui Dumnezeu, sarcina greutatilor trupesti lepadand, viata ti-ai impodobit cu infranarea de bucate, cu rugaciunea, cu rabdarea si cu smerenia. Satiu si mangaiere aflai in laudele cele catre Domnul caruia neincetat glasuiai cantarea: Aliluia.

ICOSUL AL 10-LEA:
Propovaduitor al Dumnezeiestilor dogme, te-ai aratat, pentru care ai si fost hirotonit. In adunarile Sfintilor Parinti, impreuna vorbitor ai fost, pe imparati inteleptind si pe toti imbogatind cu invataturile tale. De aceea te rugam, ajuta-ne si noua ca pentru nevointele si darurile cu care te-a invrednicit Dumnezeu, sa-ti putem aduce aceste laude:
Bucura-te, ca de Dumnezeu ai fost imbogatit cu mari daruri si puterea de a face minuni;
Bucura-te ca ai covarsit pe toti in savarsirea faptelor bune;
Bucura-te, ca cinste asemenea ingerilor ti-a dat tie Hristos;
Bucura-te, ca te-ai aratat plin de rodul intelepciunii;
Bucura-te, ca intru nimic ai socotit pe cele vremelnice ale lumii acesteia;
Bucura-te, ca cele trecatoare cu cele vesnice le-ai schimbat;
Bucura-te, ca cetele Sfintilor ajutor sufletului tau au dat;
Bucura-te ca si astazi lavra ta cea mare, cu bucurie si cu multumita, te cinstesc pe tine;
Bucura-te, ca de asemenea si turma ta, cu osardie si cu recunostinta, te preamareste si te lauda;
Bucura-te, ca in locul cel de odihna si de fericire sufletul cel curat, se veseleste si se bucura ;
Bucura-te, ca impreuna cu toti Sfintii, marire si lauda, canti acum lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca impreuna cu ingerii, dantuiesti acum in ceruri;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL  AL 11-LEA:
Toate minunile tale, sunt mai presus de minte, caci fiarele ai imblanzit, valurile patimilor ai potolit si cele ce vor sa fie, mai inainte le spui, cu proorocescul dar. Duhurile cele necurate, cu rugaciunile tale si cu privegherile cele indelungate le izgonesti, pentru care si noi cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOSUL AL 11-LEA:
Cu multa insufletire, savarsim pomenirea ta prea laudate, caci in fapta buna cea de bucurie datatoare, te-ai imbracat cu adevarat si in haina mantuirii si veseliei cea curata si luminata te-ai impodobit.  Pentru care si de la noi auzi acestea:
Bucura-te, zid prea tare al crestinilor;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale, ne mantuim de orice rau;
Bucura-te, ca pe tine pururea te avem sprijinitor si ajutator
Bucura-te, Parinte Cuvioase, care esti plin de Duh si putere duhovniceasca;
Bucura-te, izgonitorule al ispitelor si tuturor patimilor, cele de suflet pierzatoare;
Bucura-te, ca din naravurile cele rele, pe toti care se roaga tie, ii izbavesti;
Bucura-te, ca si pe cei cazuti in noianul pacatelor si deznadajduirii, ii mantuiesti cu rugaciunile tale;
Bucura-te, tare sprijinitor si grabnic ajutator, al tuturor, celor cazuti in necazuri;
Bucura-te, rugatorule fierbinte catre Dumnezeu, catre tot sufletul necajit sl intristat;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale, toti ne mantuim de muncile vesnice;
Bucura-te, ca pana la sfarsitul vietii ai slujit Ziditorului a toate;
Bucura-te, ca pururea vezi pe Prea Sfanta Fecioara;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava,, cel de  Dumnezeu Sfintit.

CONDACULAL 12-LEA:
In legea lui Dumnezeu, deprinzandu-ti simturile, Parinte Sava, cu viata te-ai asemanat intocmai cu cei fara de trupuri, indemnand si indrumand, ca asemenea sa petreaca si toti Cuviosii si ucenicii care-ti cereau duhovnicestile tale sfaturi si invataturi, neincetat laudand si cantand impreuna cu ei, lui Dumnezeu, cu cantari: Aliluia.

ICOSUL AL 12-LEA;
Sava, mai mare intre Parinti si podoaba Cuviosilor, cetateanul pustiei si saditorul curatiei, cum vom lauda viata ta Cuvioase ? Ne rugam insa, cu multa umilinta, sa ne ajuti si noua, ca sa-ti aducem aceste putine si smerite laude:
Bucura-te, prea Cuvioase, lauda cea mare a lumii;
Bucura-te, prea cinstita podoaba a monahilor;
Bucura-te, odrasla pustiei, cea prea frumoasa;
Bucura-te, Dumnezeiasca desfatare, a Sfintilor;
Bucura-te, ca acum te veselesti in gradina Ralului;
Bucura-te, ca cele rele de pe pamant, cu rugaciunile tale le indreptezi;
Bucura-te, indreptatorul si calauza cea buna a monahilor;
Bucura-te, izvorul minunilor, cel de Dumnezeu binecuvantat;
Bucura-te, ca prin tine, tot rasaritul s-a impodobit si imbogatit, viata duhovniceasca;
Bucura-te, ca si cele dinspre apus stralucesc prin tine aceleasi podoabe si lumini;
Bucura-te mangaierea si ajutorul nostru al tuturor;
Bucura-te, ca toti cei care cer cu credinta sprijinul si ajutorul tau,
nu pleaca niciodata rusinati;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Sava, cel de Dumnezeu Sfintit.

CONDACUL  AL 13-LEA:
O, Prea Cuvioase Parinte Sava, cela ce esti de Dumnezeu Sfintit,
primeste aceste umile cantari de lauda, pe care ti le aducem, din inimi curate
si cu fierbinteala te rugam sa mijlocesti catre Dumnezeu sa ne Izbaveasca din
toate necazurile pe noi care strigam tie: Aliluia !(de trei ori)

Apoi se zice
Icosul intai – Intreaga viata ta …
si Condacul intai – Cela ce din pruncie …