O pagină extraordinară: Hexaimeron.ro
Un sit ortodox mai neobişnuit: Hexaimeron.ro. Cităm din pagina de prezentare: „Scopul acestui sit este acela de a prezenta şi actualiza învăţătura Bisericii (Ortodoxe) reflectată în Sfânta Scriptură şi tâlcuirile Sfinţilor Părinţi, legată de facerea lumii. `Hexaimeron` înseamnă `şase zile` şi se referă la acele zile descrise în capitolul I al cărţii Facerea. Acest site este unul teologic, creştin ortodox. El conţine pe lângă aceasta şi elemente de astronomie antică şi unele cercetări ştiinţifice contemporane din zona creaţionistă.”
„Ideea de bază ce vrem să o transmitem este aceasta: Credem şi mărturisim că facerea lumii: cosmosul, viaţa, omul, este o taină şi o minune. Este taină întrucât este lucrarea directă a lui Dumnezeu şi minune întrucât nu este un fenomen natural repetabil şi obişnuit, ci ceva supranatural şi unic. El nu poate fi cercetat decât pe calea revelaţiei supranaturale şi a celei naturale.” Situl are câteva secţiuni: Cosmologie (Elemente de astronomie; Introducere în cosmologie; Cerul; Pământul; Soarele; Luna; Dimensiunea cosmosului); Calendar (Cronologia; Calendare precreştine; Calendar bisericesc; Pascalii; Reforme eşuate; Rezistenţa Bisericii; Hotărârea Moscovei); Astronomie (Aristotel; Strabon; Theon din Smyrna; Ptolemeu; Astrologia; Big Bang, teorii, fapte si falsuri ştiinţifice); Întrebări frecvente şi Audio/Video.
Un proiect cu unele similarităţi este Creationism.info.ro: „un proiect independent, conceput şi întreţinut de un mic colectiv de voluntari şi cuprinde pentru început un centru online de resurse creaţioniste. Pe viitor, el îşi propune a fi mai mult decât atât: doreşte să genereze o discuţie liberă, conştientă şi argumentată asupra originii lumii şi a vieţii pe Pământ, o dezbatere cu argumentele ştiinţei, logicii şi teologiei. Pentru aceasta, proiectul are în vedere şi organizarea de conferinţe, dezbateri, editarea unor lucrări de popularizare, întâlniri între colaboratori etc. Proiectul este unul de tip informativ şi nedenominaţional, urmărind să informeze asupra diverselor tipuri de creaţionism.”
www.catholica.ro