Părintele Cleopa Ilie

Cleopa Ilie (n. 10 aprilie 1912, comuna Suliţa, judeţul Botoşani – d. 2 decembrie 1998, Mănăstirea Sihăstria) a fost arhimandrit şi stareţ la Mănăstirea Sihăstria, fiind un renumit trăitor al credinţei ortodoxe.

Biografie
Părintele Cleopa (pe numele de mirean, Constantin) s-a născut într-o familie de ţărani, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei Alexandru Ilie. Urmează cursurile şcolii primare din satul natal, făcând apoi trei ani de ucenicie duhovnicească la schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea.

În decembrie 1929 se alătură obştii schitului Sihăstria, alături de fratele mai mare, Vasile. Pe 12 decembrie 1932, de ziua Sfântului Ierarh Spiridon, sunt primiţi în obştea schitului. În 1935 este luat în armată, în oraşul Botoşani. În 1936 se reîntoarce la schit şi este tuns în monahism pe 2 august 1937, primind numele „Cleopa”. În iunie 1942 este numit locţiitor de egumen, datorită stării de sănătate a stareţului Ioanichie Moroi.

Pe 27 decembrie 1944 este hirotonit ierodiacon, iar pe 23 ianuarie 1945 este hirotonit ieromonah de către Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareţ al Mănăstirii Neamţ. Ulterior este numit oficial egumen al Schitului Sihăstria.

În 1947, Schitul Sihăstria este ridicat la rang de mânăstire, iar Proto-singhelul Cleopa Ilie este făcut arhimandrit, cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu. În 1948, urmărit de Siguranţă, se retrage pentru şase luni în pădurile din jurul Mânăstirii Sihăstria, iar pe 30 august 1949, Arhimandritul Cleopa Ilie este numit stareţ al Mânăstirii Slatina Suceava unde se transferă alături de 30 de călugari din obştea Mânăstirii Sihăstria, ca urmare a deciziei patriarhului Justinian Marina.

Întemeiază la Mânăstirea Slatina o obşte care numără peste 80 de persoane. Între 1952-1954, este urmărit de Securitate şi se retrage în Munţii Stănişoara, împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc. După 2 ani este readus în mănăstire, din ordinul Patriarhului Justinian.

În 1956, revine la metanie, iar în primavara anului 1959, se retrage pentru a treia oară în Munţii Neamţ, unde îşi petrece următorii 5 ani. Revine la Mânăstirea Sihăstria în toamna anului 1964, ca duhovnic al întregii obşti, şi povăţuieşte fără întrerupere atât calugări, cât şi mireni, timp de 34 de ani.

Încetează din viaţă pe 2 decembrie 1998.


Opera

* Despre credinţa ortodoxă, Bucureşti, 1981, 280p. (reeditată în 1985, apoi la Galaţi sub titlul: Călăuza în credinţa ortodoxă, 1991, 276 p.);
* Predici la praznice împărăteşti şi sfinti de peste an, Ed. Episcopiei Romanului, 1986, 440 p.;
* Predici la Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei Romanului, 1990, 560 p.;
* Valoarea sufletului, Galaţi, 1991, 176 p. (o re-editare la Bacău, 1994, 238 p.);
* Urcuş spre înviere (predici duhovniceşti), Mănăstirea Neamţ, 1992, 416 p.;
* Despre vise şi vedenii, Bucureşti, 1993, 270 p.;
* Numeroase articole în diferite reviste şi ziare, predici în manuscris.


Predici audio:

1. Despre moarte {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/01. Despre moarte.mp3{/play}

2. Alt cuvânt despre moarte {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/02. Alt cuvant despre moarte.mp3{/play}

3. Cele 5 foloase ale desei spovedanii {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/03. Cele 5 foloase ale desei spovedanii.mp3{/play}

4. Cele 12 trepte şi cele 7 pricini ale păcatului {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/04. Cele 12 trepte si cele 7 pricini ale pacatului.mp3{/play}

5. Sectarii – creşterea copiilor {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/05. Sectarii Cresterea copiilor.mp3{/play}

6. Tutunul – blestemul Iona {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/06. Tutunul Blestemul Iona.mp3{/play}

7. Cele 4 asupriri din vremea morţii {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/07. Cele 4 asupriri din vremea mortii.mp3{/play}

8. Despre preoţie {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/08. Despre preotie.mp3{/play}

9. Nunta creştină I {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/09. Nunta crestina.mp3{/play}

10. Nunta creştină II {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Nunta crestina.mp3{/play}

11. Cum vine Sf. Lumină {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/11. Cum vine Sf Lumina.mp3{/play}

12. Drumul sufletului după moarte {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/12. Drumul sufletului dupa moarte.mp3{/play}

13. Dialog cu sectar {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/13. Dialog cu sectar.mp3{/play}

14. Cateheza, sfaturi partea I  {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea1.mp3{/play}

15. Cateheza, sfaturi partea II  {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea2.mp3{/play}

16. Cateheza, sfaturi partea III {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea3.mp3{/play}

17. Cateheza, sfaturi partea IV {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea4.mp3{/play}

18. Cateheza, sfaturi partea V {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea5.mp3{/play}

19. Cateheza, sfaturi partea VI {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea6.mp3{/play}

20. Cateheza, sfaturi partea VII {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cateheza, sfaturi partea7.mp3{/play}

21. Cleopa Ioanichie {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Cleopaioanichie.mp3{/play}

22. Iertarea milostenia {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 1/10. Iertarea milostenia.mp3{/play}

23. Sfaturi {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Sfaturi.mp3{/play}

24. Treptele rugăciunii {play}audio/Predici audio/Parintele Cleopa Ilie – Predici 2/Parintele Cleopa – Treptele rugaciunii.mp3{/play}La această parte a audio se va lucra în timp. Vă rugăm puţină înţelegere faţă de munca care se depune! În funcţie de timpul disponibil materialul va fi completat şi îmbogăţit. Cele noi vor avea ca menţiune „new„. Sper să vă fie de folos duhovnicesc ascultarea acestor frumoase cântări!


Pagină prelucrată de

Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie,
Cu râvnă întru Domnul