Întâlnire de suflet la Nisporeni
Recent, în protopoiatul Nisporeni, a fost organizată o întâlnire de suflet pentru preoţii şi credincioşii din cadrul protopopiatului. Evenimentul s-a desfăşurat în una din cele mai pitoreşti zone ale Moldovei, din inima codrilor, în comuna Vărzăreşti, de această localitate fiind legată şi cea mai veche atestare documentară a unei aşezări monastice din ţară. Nisporenii i-au avut, cu această ocazie, ca invitaţi de onoare pe părintele ieromonah, doctor, Petru Pruteanu şi părintele Vasile Ciobanu, doctor în teologie, chemaţi să le vorbească despre: Liturghia ortodoxă, între istorie şi actualitate şi unele aspecte practice leghate de datinile strămoşeşti.
După o scurtă incursiune istorică în trecutul Liturghiei, iromonahul Petru s-a referit la anumite momente concrete şi diferenţe locale în practicile de celebrare a canonului euharistic, ţinând totodată să precizeze că constatările sale reprezintă rezultatul unor cercetări minuţioase personale, nu dogmate, ce pot constitui oricând subiectul unor discuţii ample. În acelaşi timp, părintele a combătut aspru instaurarea unor obiceiuri şi practici contrare duhului Liturghiei, care este cel al Sfinţilor Părinţi (cădirile zgomotoase din timpul apostolului, ridicările, sau mai curând „ridicăturile”, cu zăngănit de veselă şi cratiţe, de la ectenia morţilor sau mişcările din timpul heruvicului ş.a.), insistând asupra trăirii autentice a momentului euharistic şi necesităţii de a înţelege lucrurile în esenţă, renunţându-se la automatisme. La finalul cuvântului său, părintele profesor a stăruit asupra importanţei Sf. Liturghii, reamintind inerlocutorilor, că aceasta a reprezentat dintotdeauna în cultul ortodox centrul şi punctul culminant al oricărei taine sau ierurgii (de la botez la înmormântare). De aici şi însemnătate participării la Ea şi împărtăşirii a unui număr cât mai mare de credincioşi, în vederea realizării deplinătăţii Bisericii, aşa după cum era practicat şi în sânul comunităţilor primare.
În a doua parte a întâlnirii, părintele Vasile Ciobanu s-a referit la practicile şi obiceiurile populare din tradiţia locală, oferind argumentări scripturistice şi teologice pentru unele din ele, şi dimpotrivă, criticându-le pe altele, ca nefondate şi lipsite de sens. Deosebit de interesante şi inedite au fost informaţiile prezentate în legătură cu cazul mitropolitului Serapion, în încercarea acestuia de a dezrădăcina obiceiul ridicării şi clătinării darurilor, neîntâlnit în Biserica rusă. Ca reacţie la iniţiativa mitropolitului, reprezentanţii clerului autohton îi adresau un memoriu în care indicau la vechimea obiceiului, arătând, totodată, şi la motivaţiile scripturistice ale acestuia, în urma căruia, mitropolitul lăsa neatins obiceiul din practica Bisericii locale. Sfinţia sa a indicat deasemenea la importanţa misiunii preotului în Biserică, misiune ce trebuie desfăşurată în strânsă comuniune cu enoriaşii şi pentru binele acestora. Preoţii „nu-s veniţi din cosmos”, ei sunt din rândul oamenilor şi primii dintre credincioşi. Astăzi, impunându-se mai mult ca oricând nevoia de a itreprinde acţiuni concrete şi de a se renuţa la tactici dăunătoare, de genul ” pupă aici şi pune aici”.
Într-un final, răspunzând la întrebările celor prezenţi, ambii invitaţi au ţinut să menţioneze, că orice conflict ivit în sânul comuniăţii trebuie soluţionat pe cale paşnică şi păstrând unitatea Bisericii.
La sfârşitul acestei întâlniri, părintele protopop, Vitalie Cozari, a ţinut să mulţumească invitaţilor pentru preţioasa lor intervenţie, oaspeţilor din alte protopopiate (Hânceşti, Ungheni, ş.a.) şi tuturor patricipanţilor, menţionând că asemenea evenimente sunt şi vor fi organizate în permanenţă, făcând parte dintr-o tradiţie deja bine stabilită în protopopiat. La rândul său, celor prezenţi a ţinut să le mulţumească şi primarul localităţii, dl. Gorceag Chiril care a subliniat că organizarea unor astfel de întâlniri sunt foarte binevenite pentru comunitatea satului Vărzăreşti şi în general pentru întreaga Biserică.
www.mitropolia.md