Sinodul Arhieresc din Grecia a discutat problema incinerării

La cea dea treia Sesiune Extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Elene care a avut loc la 12 mai 2010, printre alte probleme a fost ascultat şi discursul  Mitropolitului Nicolae, cu tema „Incinerarea morţilor. O provocare pentru responsabilitatea pastorală”! A urmat o discuţie aprinsă, în continuarea căreia au luat cuvânt mai bine de 14 mitropoliţi!

Sinodul Bisericii elene, în urma discuţiilor a decis că-şi va menţine vechea decizie în ceea ce priveşte incinerarea, în care se spune: „1. Biserica cunoaşte şi propune pentru creştinii ortodocşi unica modalitate de putrefacţie a corpului – îngroparea acestuia în pământ, care vine în acord cu Învăţătura Bisericii şi cu practica Ei multiseculară! 2. Biserica nu este împotriva incinerării oamenilor morţi ce ţin de alte confesiuni religioase!”

De asemeni, sa decis ca fiecare arhiereu, în eparhia sa, în cazuri excepţionale, conducându-se de judecata pastorală, va cerceta şi va decide incinerarea morţilor în anumite cazuri! În ajutorul ierarhilor va fi creată Comisia Arhierească Mică, care va accentua criteriile de bază, ce vor fi luate în consideraţie la cercetarea fiecărui caz în parte! La următorul Sinod, aceste criterii vor fi discutate!

www.pravoslavie.ru