Adunarea Consiliului de Administrare a Blagociniei de Orhei (Foto)

La 8 iunie, 2010, a avut loc Adunarea Consiliului de Administrare a Blagociniei de Orhei! Lucrările Adunării au fost conduse de Părintele Blagocin, Arhim. NICODIM (Vulpe)!

La adunare au participat Adjuncţii Blagociniei, Prot. Mitr. Leomid Mihailov, Prot. Mitr. Rodion Melnic, Prot. Mitr. Serghei Braşoveanu – Şeful Comisiei Disciplinare, a Blagociniei Orhei, Prot. Mitr. Igor Naval – Preşedintele Departamentului Ajutor Social şi Umanitar! De asemeni, la Adunare au fost prezeniţi şi şefii de sectoare a Blagociniei Orhei: Prot. Roman Leu, Prot. Nicolae Strogoteanu, Prot. Feodor Roşca, Prot. Ioan Surguci, Prot. Nionil Cocu, Prot. Grigorie Postu, Secretarul Biroului de Presă a Blagociniei Prot. Iulian Raţă, Secretarul Blagocinului de Orhei –  Igor Câşlari!

 

Subiectele discutate în cadrul Adunării au fost:

–          Disciplina, cultura şi etica preoţilor;

–          Ordinea în lăcaşele de cult;

–          Analizarea situaţiei de moment ce ţine de întroducerea Obiectului „Bazele Ortodoxiei” în şcoli;

–          Distanţarea de la declaraţiile politice ale unor lideri politici actuali ce se referă la Biserica Ortodoxă din Moldova.

În cuvântul său de deschidere, Părintele NICODIM a atras încă odată în plus atenţie la disciplina, cultura, etica şi morala păstorilor de suflete! Tuturor şefilor de sectoare, li s-a atras deosebită atenţie de a verifica curăţenia în fiecare parohie! Este vorba despre curăţenia în Biserică, Altar, pe Sf. Prestol şi Jertfelnic! Sa dispus verificarea repetată a vaselor de cult: Sfântul Potir, Cutia pentru Botez, Cristelniţă, etc.! Nu în ultimul rând, să fie verificată ordinea din ograda lăcaşelor de cult!  Fiecare şef de sector a fost rugat, ca cât mai curând să purceadă la verificarea fiecărei parohii, iar preoţilor să li să dea indicaţiile de riguare pentru a înlătura toate lacunele, în cazul în care acestea sunt!

Fiecare şef de sector a raportat la rândul său situaţia din fiecare parohie în parte, analizându-se în mod deosebit acele parohii în care Bisericile cer o îngrijire specială, metode de lucru pentru corectarea situaţiei!  De asemeni, fiecare dintre cei prezenţi a elucidat evenimentele care s-au petrecut în parohii cu ocazia Zilei Copilului cât şi într-u ajutorarea păturilor social-vulnerabile din fiecare sector!

Un subiect aparte a constituit şi Adunarea Generală a Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, care a avut loc la 8 mai, în urma căreia s-a cerut Iniţierea Referndumului pentru Introducerea Obiectului de studiu „Bazele Ortdodoxiei” în studiul preuniversitar. Adunarea Consiliului de Administrare a Blagociniei de Orhei a analizat rezultatele Adunării din Scuarul Catedralei, declarându-se mulţumită de prezenţa Blagociniei la acest eveniment! S-a menţionat buna organizare de care a dat dovadă Blagocinia şi fiecare şef de sector în parte! Menţionăm că din partea Blagociniei la Adunare au participat peste o 100 de autobuse şi autoturisme! În cadrul discuţiilor care au avut loc, s-a menţionat dorinţa copiilor de a studia „Bazele Ortodoxiei” şi părerea de rău de faptul că mulţi aşa zişi „părinţi” nu doresc să ţină cont de dorinţa propriilor săi copii ci confundă politica cu mântuirea sufletului! În ultima perioadă, atât părintele Blagocin cât şi ceilalţi preoţi de faţă au adus mai multe mărturii despre întâlniri cu elevii, cu profesorii, cu directorii de şcoală, primari, oameni de afaceri sau simpli plugari din diferite localităţi care Îl doresc pe Dumnezeu în şcoli şi optează pentru întroducerea obiectului de studiu „Bazele Ortodoxiei”, în aceiaşi formă în care acest lucru îl doreşte Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove!   

În sfârşit, Blagocinia de Orhei, şi-a reconfirmat poziţia sa apolitică, reglamentată în Biserica Ortodoxă de către Canoanele Sfinţilor Părinţi dar şi de Tradiţia milenară a Bisericii Universale! Încă odată s-a reamintit interdicţia de a folosi amvonul Bisericii pentru activităţi electorale, simpatia fiecărui preot rămânând opţiunea personală a fiecăruia. Părinţii au fost îndemnaţi de Preacuviosul Părinte NICODIM să se roage pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră Moldova, ca Împăratul Ceresc să dăruiască acestei ţări nişte conducători înţelepţi, care cu bună chibzuire să cârmuiască Ţara dovedindu-se nişte adevăraţi patrioţi şi fideli feciori şi fiice ai Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei