Dificultăţile organizării unui Sinod Panortodox

Agenţia ENI News oferă un material important cu privire la principalele probleme care împiedică în momentul de faţă organizarea unui Sinod Panortodox. În total sunt specificate două impedimente majore: dipticele (ordinea de pomenire a Bisericilor Ortodoxe existente în momentul de faţă), precum şi acordarea rangului de autocefalie (statutul de independenţă al unei Biserici Ortodoxe). Potrivit credinţei ortodoxe, dipticele nu reprezintă o temă dogmatică, dar, cu toate acestea, ordinea de pomenire a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe nu poate fi considerată drept un amănunt insignifiant. În altă ordine de idei, acordarea autocefaliei reprezintă o altă problemă care împiedică desfăşurarea Sinodului Panortodox. Deşi tomosul de acordare a autocefaliei unei Biserici Ortodoxe va fi semnat de acum înainte de toţi întâistătătorii celorlalte Biserici autocefale, întâietatea semnăturii Patriarhiei Ecumenice nu poate fi recunoscută decât într-un mod pur onorific şi în nici un caz drept un primat. Consultările cu privire la organizarea Sinodului Panortodox au început încă din 1970, dar au fost întrerupte pentru o perioadă de timp din cauza căderii regimului comunist în majoritatea ţărilor est-europene.