Sondaj european despre relația Bisericii cu tinerii

Cotidianul francez de expresie creștină „La Croix” a comandat un sondaj în principalele țări ale Europei pentru a analiza relația Bisericii cu tinerii și strategiile care trebuie luate pentru a aduce tinerii în Biserică.Sondajul a fost realizat pe eșantioane reprezentative din Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie și a constat din mai multe întrebări la care au răspuns tinerii între 18 și 35 de ani.

La întrebarea: „Credeți că creștinii din ziua de astăzi sunt: vizibili în mod suficient, insuficient sau așa cum trebuie”, 61% dintre cei chestionați au răspuns că sunt suficient de vizibili, însă proporția celor care cred că nu sunt suficient de prezenți în societate este mai mare decât cei care pretind că creștinii sunt prea vizibili.

Ceea ce este îngrijorător pentru situația tinerilor în Bisericile creștine este că o proporție majoritară dintre ei pretinde că Biserica nu comunică bine cu tânăra generație. Astfel, în Franța 79% dintre tineri au avut această opinie, pe când în Italia doar 30 % cred în ea. Acest lucru dovedește diferența absolută de viziune dintre tinerii majoritar catolici și cei majoritar protestanți. Per total, 68 % dintre cei întrebați au vorbit de slaba comunicare a Bisericii cu tinerii. Este necesară implementarea unor programe creștine care să faciliteze lucrarea tinerilor în Biserică și adevărata trăire a credinței.

O altă întrebare a fost: „Credeți că valorile creștine sunt întotdeauna de actualitate?” Ansambul respondenților a răspuns că Da în proporție de 50%, cu diferențe între Franța (41%) și Marea Britanie (60%).

O întrebare de mare importanță pentru sociologii creștini a fost: „Care credeți că sunt prioritățile Bisericilor creștine în secolul XXI?”. Răspunsurile au fost: acțiuni pentru pace în lume (între 35% Anglia și 56 % -Franța), lupta împotriva sărăciei locale (46% total, 36% Anglia, 63% – Spania), să fie prezente în momentele cheie ale vieții (31% total, Germania 24%, Anglia 50%), să acționeze pentru mai multă dreptate (28% total, 10% Anglia, 49% Germania), să aducă lumii mesajul lui Hristos (16% total).

www.doxologia.ro